A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Сокирянська міська територіальна громада
Чернівецька область, Дністровський район

Затверджена рішенням сесії Сокирянської міської ради №430/36-182 лютого 2018 року

Дата: 16.02.2018 11:49
Кількість переглядів: 475

 

Програма соціально-економічного розвитку Сокирянської

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

Програма економічного і соціального розвитку Сокирянської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік (далі – Програма) розроблена міськвиконкомом  за участю спеціалістів апарату міської ради та її виконавчого комітету з метою вироблення і втілення єдиної політики розвитку Сокирянської ОТГ. Законодавчою основою для розроблення Програми є закони України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», План соціально-економічного розвитку Сокирянської міської об’єднаної територіальної громади на 2016-2018 роки, інші нормативно-правові акти.

Програма підготовлена на основі аналізу розвитку громади за попередній період, є планом реальних дій і інструментом для організації органами місцевого самоврядування успішного розвитку і нарощування добробуту громади, підвищення її престижу, спів­праці між владними структурами, діловими колами, громадськими організаціями, всіма верствами населення у вирішенні питань розвитку громади, відстоюванні її інтересів.

Програма відображає наміри структурних підрозділів міської ради, виконавчого комітету, підприємств і організацій комунальної власності міста щодо результатів її діяльності у 2018 році.   

Заходи, закладені в Програмі, спрямовані на реалізацію єдиної політики розвитку громади відповідно до стратегічних пріоритетів економічного і соціального розвитку на 2018 рік:

− задоволення основних життєво необхідних потреб населення громади, послідовне зростання рівня життя;

− відновлення та посилення позитивної динаміки розвитку існуючих підприємств (де доцільно) та створення нових підприємств на інноваційно-інвестиційній основі, як однієї з основних передумов вирішення широкого спектру суспільних проблем;

− покращення інвестиційного клімату з метою залучення інвестицій у розбудову економіки громади;

− розбудова інфраструктури (дорожньої, соціальної, торгової, промислової тощо);

− розвиток агропромислового виробництва;

− розвиток житлово-комунального сектору громади.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, власних коштів підприємств і організацій, розташованих на території громади, інвестиційних коштів, відповідно до укладених соціальних угод та інших джерел, не заборонених законодавством.

Враховуючи результати аналізу динаміки та тенденцій соціально-економічного розвитку громади, а також оцінку ресурсного, в тому числі фінансового, потенціалу, в Програмі сформульовані ключові проблеми, що постають перед міською владою, визначені цілі та пріоритети розвитку Сокирянської міської об’єднаної територіальної громади в 2018 році, шляхи та механізми їх реалізації.

Головне завдання Програми – закріплення позитивних тенденцій у розвитку м. Сокиряни та с. Коболчин, створення умов для досягнення відчутних, якісних зрушень у соціальній та економічній сферах.

Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку у 2018 році

Створення умов щодо інвестиційної привабливості громади шляхом:

− забезпечення сприятливого інвестиційного клімату;

− сприяння інвесторам у питаннях консультативної допомоги, супроводженні інвестиційних проектів, які реалізуються в громаді, а також координації роботи інвесторів з місцевими органами влади у відповідності до вимог законодавства;

− залучення інвестиційних коштів для запровадження енергозберігаючих технологій, альтернативних видів енергії;

− ефективного використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток громади.

Підтримка приватної ініціативи та зміцнення позицій малого підприємництва через:

− нарощування обсягів виробництва промислових підприємств громади;

− доступ підприємців до муніципальних ресурсів (земельні ділянки і приміщення, що здаються в оренду, тощо.);

− вжиття заходів щодо продажу на конкурентних засадах права оренди земельних ділянок комунальної власності – водного фонду;

− контроль за дотриманням порядку підготовки регуляторних актів, офіційне оприлюднення, аналіз регуляторного впливу;

− формування активного бізнесового середовища та громадської самосвідомості підприємців.

Підвищення соціальних стандартів та продуктивної зайнятості населення шляхом:

− участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення в межах повноважень, у т. ч. в реалізації районної програми зайнятості;

− визначення видів та організація громадських робіт, що відповідають потребам об’єднаної територіальної громади;

− організації надання соціальних і реабілітаційних послуг, проведення соціальної роботи з особами, сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах;

− організації виконання комплексної програми «Турбота» та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, осіб, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання, перебування;

− забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей. 

Подальше покращення житлово-комунальних послуг шляхом:

− підвищення ефективності роботи КП «Сокиряни-благоустрій» щодо надання житлово-комунальних послуг, удосконалення системи управління, виконання робіт з благоустрою громади;

− організація контролю за дотриманням вимог Правил благоустрою на території громади;

− придбання спецтехніки для КП «Сокиряни-благоустрій»: грейдер, трактор, обладнання екскаватора;

−придбання контейнерів для роздільного способу збирання твердих побутових відходів;

− реалізація заходів, спрямованих на виконання Програми реконструкції зовнішнього освітлення міста та села Коболчин;

− облаштування дитячих майданчиків  по вулицях С. Воробкевича, Окницькій, Давиденка м. Сокиряни, в с. Коболчин;

− підвищення ефективності тарифної та енергозберігаючої політики;

− залучення мешканців громади, які перебувають на обліку в районному центрі зайнятості, до громадських робіт на об’єктах комунальної власності (ДНЗ, міський стадіон, міський парк, роботи з озеленення тощо).

Подальше сприяння покращенню інфраструктури громади шляхом:

− створення належних умов для збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва;

− продовження робіт із ремонту житлового фонду;

− облаштування скверу для відпочинку біля будинку народної творчості та дозвілля в с. Коболчин;

− сприяння будівництву об’єктів торгівлі, соціально-культурного призначення, побутового обслуговування, виробничої сфери незалежно від форм власності;

− виконання робіт з ремонту доріг: з асфальто-бетонним покриттям, зокрема:  вулиці Центральна, Перемоги, Гетьмана Сагайдачного, Шевченка, Покровська, Соборна, Павла Поповича, пров. О.Кобилянської. Ремонт вулиць з гравійним покриттям: Богдана Хмельницького, Сергія Нігояна, Дружби, частини вулиць Львівської, Київської, Окницької в м. Сокиряни; вулиць Шевченка, В. Стуса, Я. Мудрого, Н. Яремчука, Пушкіна в с. Коболчин; 

− продовження робіт з будівництва нового кладовища в с. Коболчин;

− будівництво вбиралень на кладовищах по вулицях Бірюкової і Київській;

− завершення робіт з реконструкції фасадів ДНЗ с. Коболчин та м. Сокиряни;

− виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи опалення ЗОШ № 1 в м. Сокиряни;

− облаштування автобусних зупинок в м. Сокиряни та с. Коболчин.

Подальше сприяння розвитку галузі освіти шляхом:

− збереження існуючої мережі навчально-виховних закладів Сокирянської ОТГ, а також визначення пріоритетних напрямів діяльності освітніх установ:

− створення опорного загальноосвітнього навчального закладу;

− удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами, створення умов для продуктивної педагогічної діяльності;

− інтегрування родинного існуючого дошкільного виховання, збереження пріоритету родинного виховання, активне залучення сім’ї до участі в навчально-виховному процесі закладів освіти;

− розвиток у дітей і молоді творчих здібностей, підтримка творчо обдарованих дітей і молоді, формування навичок самоосвіти і самоорганізації особистості;

− всебічна підтримка загальноосвітніх навчальних закладів та ДНЗ щодо зміцнення їх матеріальної та навчально-методичної бази, зокрема забезпечення спортивним інвентарем ДНЗ; 

− придбання спортивного майданчика та мультимедійного проектора для Сокирянської гімназії; 

− придбання меблів, шкільних дошок,  посуду для загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів;

− забезпечення виконання робіт по ремонту приміщень харчоблоків дошкільних навчальних закладів;

− придбання обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології ЗНЗ;

− придбання шкільного автобуса на умовах співфінансування;

− капітальний ремонт вбиралень ЗОШ № 1;

− зовнішнє утеплення фасаду ДНЗ № 1 в м. Сокиряни;

− реконструкція очисних споруд ДНЗ № 2 «Барвінок» м. Сокиряни та ДНЗ «Дзвіночок» с. Коболчин;

− виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію нежитлового приміщення під спортивний зал Сокирянської гімназії;

− забезпечення належних умов для роботи та придбання необхідного інвентаря для комунальної установи  «Сокирянська міська художня школа».

Подальше сприяння розвитку галузі культури шляхом:

− забезпечення стабільної роботи закладів культури та творчих колективів об’єднаної територіальної громади;

− проведення культурно-масових заходів з відзначенням державних свят та визначних дат (Новорічно-Різдвяні свята, Міжнародний жіночий день, День Перемоги, День міста,  День Незалежності України, День захисника України);

− підтримка різноманітних творчих процесів у культурному просторі об’єднаної територіальної громади;

− посилення уваги до інтересів населення в процесі формування і представлення послуг у сфері культури;

− забезпечення участі в конкурсах, фестивалях, виставках учнів, творчих колективів, художників та майстрів прикладного мистецтва об’єднаної територіальної громади;

− забезпечення діяльності та придбання костюмів для самодіяльного народного хору «Любисток»;

− налагодження інформаційного висвітлення діяльності закладів культури у місцевих засобах масової інформації та на офіційному інформаційному сайті об’єднаної територіальної громади.

Подальше сприяння розвитку спорту, охорони  здоров’я та молодіжної політики шляхом:

− сприяння широкій пропаганді фізичної культури і спорту як фактора зміцнення здоров’я, фізичного і духовного загартування людини.

− забезпечення активного розвитку фізичної культури та спорту, діяльності всіх складових фізкультурного руху в об’єднаній територіальній громаді;

− активізації трудових колективів, підприємств, установ і організацій щодо активної діяльності у фізкультурно-оздоровчому напрямі, змістовного відпочинку та дозвілля, формування здорового способу життя;

− реконструкція міні-футбольного поля із штучним покриттям на території ЗОШ № 1 за відповідною урядовою програмою;

− забезпечення підготовки (проведення навчально-тренувальних зборів) та участі спортсменів об’єднаної територіальної громади у спортивних змаганнях різних рівнів.

− організації і проведення турнірів з різних видів спорту на території об’єднаної територіальної громади;

− залучення учнівської молоді, студентів до участі у змаганнях з різноманітних видів спорту;

− створення молодіжної ради при виконавчому комітеті Сокирянської міської ради;

− розроблення молодіжних проектів;

− створення необхідних умов для розвитку здібностей, талантів дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, розвитку їх здібностей, сприяння діяльності позашкільних навчально-виховних закладів;

− забезпечення участі молоді у розвитку громадянського суспільства;

− раціонального та ефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів;

− встановлення дитячих  ігрових майданчиків по вулицях С. Воробкевича, Окницькій, Січових Стрільців, Давиденка.

Соціальний захист населення

Удосконалення організації надання соціальних послуг. Виявлення осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, формування інформаційної бази, а також визначення індивідуальних потреб у соціальних послугах, організація, планування та надання послуг. Налагодження діяльності комунальної установи «Сокирянський міський територіальний центр».

Передбачається підвищення соціальних стандартів та продуктивної зайнятості населення шляхом:

− участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері зайнятості населення в межах повноважень;

− визначення видів та організація громадських робіт, що відповідають потребам територіальної громади;

− здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законом;

− проведення соціальної роботи з особами і сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах;

− виконання програми «Турбота» та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат і послуг за місцем проживання (перебування);

− забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей.

Регулювання земельних відносин та охорона навколишнього природного середовища шляхом:

− забезпечення раціонального і ефективного використання землі;

− виготовлення схеми планування території Сокирянської міської об’єднаної територіальної громади;

− підготовки матеріалів для проведення аукціонів на право оренди земельних ділянок відповідно до затвердженого Переліку;

− підготовка матеріалів для проведення аукціонів з продажу земельних ділянок для комерційного використання відповідно до затвердженого Переліку;

− проведення інвентаризації земельних ділянок, наданих для індивідуального житлового будівництва та городництва, з метою їх оптимізації та використання за цільовим призначенням;

− вирішення питань оформлення права власності, оренди на земельні ділянки під об’єктами, переданими на майнові паї суб’єктам господарювання;

− створення умов для сприяння розвитку сільськогосподарських підприємств, особистих селянських господарств; 

− організації роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян і юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України;

− забезпечення надходження коштів до міського бюджету за рахунок ефективного обліку, використання, продажу земель, які знаходяться у комунальній власності об’єднаної територіальної громади;

Забезпечення відкритості дій міської влади, інформування населення шляхом:

− оприлюднення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщеннях міської ради, в інформаційному кіоску, на офіційному інформаційному сайті міської ради, у ЗМІ та у районній  бібліотеці;

− всебічної підтримки та сприяння діяльності  КП «Редакція газети «Сокиряни – сім днів»;

− організації та проведення «круглих столів», громадських слухань, відкритої зустрічі міського голови із громадськістю міста;

− сприяння відкритості та прозорості органів місцевої влади в ЗМІ перед громадськістю, отримання жителями громади інформації в повному обсязі і без будь-яких перешкод та своєчасного доведення до відома жителів рішень міської ОТГ;

− підвищення ефективності обміну інформацією між громадянами, бізнесом, політичними партіями, громадськими організаціями і владою;

− стимулювання залучення волонтерів для підтримки діяльності органів місцевого самоврядування;

− розроблення та прийняття положення «Про консультації з громадськістю ОТГ», «Про місцеві ініціативи в ОТГ»;

− створення громадської ради при міськвиконкомі;

− створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції та законів України;

− участі громадськості у реалізації соціально-економічного, культурного, спортивного розвитку громади та інших програм;

− врахування побажань населення та реалізації ініціатив, які надходять від членів громади, та організації ефективної роботи з місцевими ініціативами для органів місцевого самоврядування, які не суперечать Конституції України та чинному законодавству;

− всебічного сприяння спільній роботі органів влади і громади у вирішенні питання залучення висококваліфікованих фахівців до покращення благоустрою міста, які згодні допомогти міській владі на громадських засадах, якщо це покращить їх життя;

− залучення членів ОТГ до прийняття рішень у межах компетенції громади та здійснення реального самоврядування, гарантованого законодавством, та інших ресурсів громади для вирішення місцевих проблем;

− посилення в ЗМІ аргументації та мотивації прийняття та виконання рішення, що руйнує застарілі стереотипи управлінської діяльності і є кроком до європейського керування, зміцнює авторитет влади, збільшує кредит довіри до влади, зменшує соціальну напругу, значно пожвавлює громадське життя;

Ресурсне забезпечення програми:

На соціально-економічний розвиток громади в 2018 році передбачається спрямувати кошти зовнішніх інвестицій, фінансові ресурси підприємств, державного та міського бюджетів.

Основні заходи щодо реалізації економічної та соціальної політики в ОТГ:

№ п/п

       Зміст заходів

Термін

виконання

Відповідальні за виконання

1

Підвищення якості управлінських і соціальних послуг

Протягом

року

Міськвиконком

2

Забезпечення збалансованості бюд- жету

Постійно

Міський голова, відділи фінансів, бухгалтерського обліку і звітності

3

Забезпечення своєчасних розрахун-   ків за спожиті енергоносії

Постійно

Відділи фінансів, бухгалтерського обліку і звітності, дирекція КП «Сокиряни-благоустрій»

4

Створення додаткових робочих місць

Протягом

року

Міськвиконком, підприємства, установи і організації, приватні підприємці, районний центр зайнятості

5

Нарощування обсягів промислового виробництва

Протягом

року

Міськвиконком, керівники підприємств

6

Удосконалення роботи дошкільних і загальноосвітніх навчачальних закладів

Постійно

Заступник міського голови, відділ з питань освіти, культури, охорони здоров’я,  молоді і спорту, завідуючі ДНЗ

7

Оптимізація роботи КП «Сокиряни-благоустрій»

Протягом

2018 року

Перший заступник міського голови,  відділ з питань

будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства, дирекція КП «Сокиряни-благоустрій»

8

Ефективне використання об’єктів комунальної власності міста (оренда)

Протягом

року

Перший заступник міського голови,  відділ з питань

будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства, дирекція КП «Сокиряни-благоустрій»

9

Розвиток підприємництва

Постійно

Заступник міського голови, суб’єкти підприємницької діяльності

10

Удосконалення системи соціального  захисту соціально вразливих верств населення

Постійно

секретар міської ради, відділ соціального захисту населення.

11

Ремонт доріг і вулиць

Протягом

року

Міський голова, генпідрядні організації, відділ з питань будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства

12

Організація «круглих столів», громадських слухань, відкритої зустрічі міського голови із громадськістю

Протягом року

Секретар міської ради, начальники відділів і служб  міської ради.

 

Загальний висновок

Програма соціально-економічного розвитку громади на 2018 рік містить завдання і орієнтири щодо подальшого розвитку економіки та соціальної сфери Сокирянської міської об’єднаної територіальної громади.

Реалізація завдань Програми, виконання передбачених заходів дасть можливість досягти більш високого рівня соціально-економічного розвитку ОТГ та сприятиме підвищенню рівня соціальної захищеності населення.  Саме з цією метою закликаємо до подальшої співпраці депутатський корпус, членів виконавчого комітету, представників громадських організацій, політичних партій.

Секретар міської ради       

            О. ГУМЕННИЙ.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь