A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Сокирянська міська територіальна громада
Чернівецька область, Сокирянський район

Правила благоустрою Сокирянської міської об’єднаної  територіальної громади

Дата: 30.03.2017 14:10
Кількість переглядів: 638

 

УКРАЇНА

СОКИРЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

_________ сесія VII скликання

 

РІШЕННЯ

 

від _______  2017 року                         м. Сокиряни                                        № ____

                                       

 

Прозатвердження  Правил благоустрою

 території міста Сокиряни

Відповідно до ст. 66 Конституції України, Закону України «Про благоустрій», ст.ст. 150, 152, 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст.ст. 91, 96 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

 

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Правила благоустрою території міста Сокиряни згідно додатка.

2. Правила вступають в дію з дня опублікування в засобах масової інформації.

3.  Контроль за дотриманням Правил здійснює виконавчий комітет Сокирянської міської ради.

4.  Рішення міської ради №225/13-04 від 11.03.2004 року «Про затвердження Правила благоустрою територій м.Сокиряни» вважати таким, що втратило силу.

5. Контроль за виконання рішення покласти виконавчий комітет Сокирянської міської ради.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                    В.РАВЛИК

 

 

Додаток №1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням міської ради

__________№_________

 

 

Правила благоустрою Сокирянської міської об’єднаної  територіальної громади

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Визначення сфери дії Правил благоустрою Сокирянської міської територіальної громади та учасників правовідносин у сфері благоустрою

 

1. Правила благоустрою Сокирянської міської об’єднаної  територіальної громади

 (далі - Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюються вимоги щодо здійснення благоустрою та утримання Сокирянської міської об’єднаної  територіальної громади, регулюються права та обов’язки суб’єктів правовідносин у сфері благоустрою території, визначаються головні вимоги щодо утримання об’єктів та елементів благоустрою, а також необхідні норми для забезпечення чистоти і порядку. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

 

2. Організацію благоустрою Сокирянської міської об’єднаної  територіальної громади забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законодавством та цими Правилами.

 

3. Суб’єктами управління благоустроєм Сокирянської міської територіальної громади є виконавчий комітет Сокирянської міської ради і Комунальне підприємство «Сокиряни-благоустрій».

 

4. Правила містять загальнообов’язкові на території Сокирянської міської об’єднаної      територіальної громади норми, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність встановлена Кодексом України про адміністративні правопорушення. Вказана відповідальність не звільняє особу від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення цих Правил.

 

Визначення термінів:

 

 • власники об’єктів (будівель, споруд) – особи, що безпосередньо володіють об’єктами, або особи які за дорученням останніх в межах повноважень повністю чи частково виконують функції власника (балансоутримувачі, управителі, орендарі і таке інше, та їх посадові особи);
 • заходи з благоустрою населених пунктів – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;
 • зелена зона – сукупність зелених насаджень у межах території, обмеженої бордюрним  каменем,  межею  дороги  чи  проїжджої  частини  або огорожею;
 • зелені насадження – дерева, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного і штучного походження на території міста;
 • мала архітектурна форма - невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об’єктів, організації простору  та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів;
 • тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних  виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;
 • утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою Сокирянської міської об’єднаної  територіальної громади, а також санітарнеочищення території, її озеленення; збереження та відновлення об’єктів благоустрою.

Інші терміни, що відносяться до сфери благоустрою використовуються у значеннях, які визначені законами України.

 

Участь громадян та громадських організацій у виконанні Правил:

 

1. Громадяни у сфері благоустрою міста мають право:

 • користуватися об’єктами благоустрою;
 • брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території;
 • вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою міста;
 • отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію щодо виконання цих Правил, а також роз’яснення їх змісту;
 • вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян; майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності власників об’єктів благоустрою;
 • брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих та спортивних майданчиків, ремонті доріг і тротуарів, інших об’єктів благоустрою.

 

2. Громадяни у сфері благоустрою міста зобов’язані:

 • дотримуватися вимог цих Правил;
 • утримувати в належному стані власні та закріплені в установленому порядку за ними території, не допускати складування будівельних матеріалів, сміття, відходів і таке інше поза межами садиби;
 • забезпечувати за рахунок власних коштів розміщення на своїх будинках їх номерних знаків, а на будинках, які розташовані на перехрестях вулиць - аншлагів встановленого зразка з найменуванням вулиць;
 • відшкодовувати в встановленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою Сокирянської міської об’єднаної  територіальної громади;
 • виконувати вимоги законодавства України щодо відходів та поводження з ними;
 • забезпечувати своєчасне збирання та вивезення відходів (твердих та рідких господарсько-побутових) відповідно до діючих санітарних норм.

 

3. Інформування населення про заходи пов’язані з благоустроєм, порядок та хід їх виконання, організацію участі населення у виконанні робіт з благоустрою територій міста забезпечують органи управління благоустроєм міста у співпраці з громадськими організаціями.

  

Об’єкти благоустрою:

1. Об’єктами благоустрою Сокирянської міської об’єднаної  територіальної громади (території загального користування) є:

 • парки (спортивні, дитячі, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
 • пам’ятки культурної та історичної спадщини;
 • майдани, площі, бульвари;
 • вулиці,  дороги,  провулки,  проїзди,  пішохідні  та  велосипедні доріжки;
 • кладовища;
 • інші території загального користування;
 • території будівель та споруд інженерного захисту територій;
 • території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору, інші території в межах населеного пункту;

 

 

Елементи благоустрою:

1. Елементами благоустрою є:

 • покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;
 • зелені насадження (у тому числі снігозахисні, шумозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парку, скверах, на алеях, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та внутрішньоквартальних територіях;
 • будівлі, споруди та обладнання системи збирання, накопичення та вивезення відходів;
 • засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;
 • технічні засоби регулювання дорожнього руху;
 • будівлі, споруди та обладнання систем інженерного захисту територій; 
 • комплекси та об’єкти монументального мистецтва;
 • обладнання (елементи) дитячих, спортивних, господарчих, торговельних та інших майданчиків;
 • малі архітектурні форми;
 • громадські та пересувні вбиральні;
 • бюветні комплекси водопостачання;
 • інші елементи благоустрою, визначені чинним законодавством.

 

Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З БЛАГОУСТРОЮ

 

1. Утримання у належному стані та благоустрій територій загального користування передбачає:

 • утримання в належному стані та виконання заходів з благоустрою;
 • територій житлової та громадської забудови;
 • територій підприємств, установ, організацій (власних та закріплених);
 • територій будівель та споруд інженерного захисту, санітарних споруд;
 • елементів благоустрою;
 • санітарне очищення територій міста;
 • дотримання норм поводження з біологічними, рідкими, побутовими відходами та негабаритним (будівельним) сміттям.

 

2. Роботи з благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.

 

   3.Участь  власників об’єктів у здійсненні благоустрою та утриманні територій:

 

 1. Власники об’єктів, розташованих відповідно до затвердженої містобудівної документації на території об’єкта благоустрою зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, іншої закріпленої (прилеглої) за ними території, а також можуть на умовах договору, укладеного з власником об’єкта благоустрою, брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою.
 2. Межі закріпленої території, які підлягають прибиранню та утриманню, визначаються відповідним документом.
 3. У разі відсутності відповідних документів на право користування земельною ділянкою (до  моменту обов’язкового оформлення таких документів) встановлюються наступні  межі  закріпленої  для  прибирання території:
 • для об’єктів виробничої сфери – 100 метрів від фактично зайнятої ділянки включно до осі вулиці (шосе, площі, провулка тощо);
 • для  приміщень нежитлового призначення розташованих у житлових будинках – 20 метрів від фасаду будівлі до проїжджої частини;
 • для окремо розташованих споруд – 50 метрів від периметру споруди;
 • для  лікувальних, учбових закладів, шкільних та дошкільних установ – 20 метрів від огорожі земельної ділянки закладу, установи але не далі ніж до межі проїжджої частини;
 • для  тимчасових (пересувних, сезонних) об’єктів (літніх  майданчиків, атракціонів тощо) – 20 метрів від місця установки;
 • для об’єктів виїзної торгівлі – 3 метри від місця розташування;
 • для автостоянок – 20 метрів від огорожі земельної ділянки;
 • для  будинків приватного сектору – 10 метрів від огорожі земельної ділянки;
 • для опор рекламних та інформаційних щитів, опор ліній електромереж (до 0,4 кВ включно) та зв’язку, тощо – 10 метрів від опори;
 • для автомобільних шляхів, залізничних колій, газопроводів, електромереж напругою більше 0,4 кВ – в межах охоронної зони;
 • для балансоутримовачів (управителів) житлових будинків:
 • у середині кварталів – від цоколю до середини відстані між цоколями сусідніх будинків,
 • з боку вулиць – до осі вулиці (шосе, площі, провулка тощо).

 

3.4 Вимоги до організації робіт під час будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт

 

3.5 Земляні, монтажні, ремонтні та інші роботи проводяться відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

3.6 Підприємства, з дня передачі їм для будівництва, зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені під будівництво з прилеглими до них тротуарами і дорогами, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій.

 

3.7. Замовники – суб’єкти господарювання у сфері будівництва та інші особи зобов’язані:

 • отримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, що відведені під будівництво;
 • забезпечувати виконання ремонтних, будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з обов’язковим застосуванням протипилових заходів (використання захисної сітки, плівки, легких огорож і т. ін.) та  додержанням інших вимог цих Правил, при цьому забезпечувати  безперешкодний  доступ  людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів та елементів благоустрою розташованих  поряд  з будівельним майданчиком;
 • прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та  відновлювальних робіт не пізніше доби після завершення робіт, відновлювати покриття, ландшафт, інші елементи благоустрою, дорожньої розмітки, порушені при виконанні таких робіт у терміни не пізніше двох тижнів після завершення робіт власними силами або з залученням підрядних організацій;
 • забезпечити очищення автотранспортних засобів та оптимальне їх завантаження перед виїздом з місць завантаження та будівельних майданчиків з метою недопущення забруднення прилеглих територій;
 • не допускати відкачування та виливання води, відведення стічних вод на проїзну частину вулиць, тротуари, у водойми та інші місця;
 • на вулицях, проспектах з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів роботи по будівництву підземних комунікацій проводити в максимально короткий строк, як правило, в нічний час;
 • перед початком виконання робіт, які потребують негайного розриття вулиць для ліквідації аварій на комунікаціях, повідомляти міськвиконком телефонограмою про початок робіт та строки їх виконання; 

 

4.Фінансування заходів з благоустрою територій

 

4.1 Фінансування заходів з благоустрою, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників, а також користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, за рахунок пайових внесків власників об’єктів, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування, коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших  не заборонених законом джерел.

 

4.2 Власник об’єкту благоустрою щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об’єкта на наступний рік і передбачає кошти на виконання цих заходів та несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

 

Розділ 3. УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЙ

 

Вимоги до утримання у належному стані та благоустрою територій житлової та громадської забудови

 

1. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд, дитячих, спортивних майданчиків проводиться балансоутримувачем  цього будинку. 

 

2. Утримання в належному стані та благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може здійснювати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки, або на умовах договору, укладеного з власником об’єкту благоустрою, брати пайову участь у його утриманні.

 

3. Не допускається створення перешкод для вільного проїзду пожежних автомобілів, автомобілів «швидкої допомоги» та міліції, аварійно-рятувальної, прибиральної та іншої спеціальної техніки.

 

4.Забороняється самовільне влаштування постійних стоянок службового, приватного, громадського та іншого транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, гаражів, автостоянок тощо, переобладнання проїздів таким чином, що можуть створити перешкоди руху транспорту.

 

5.Забороняється  стоянка  автомобілів  із  працюючим  двигуном ближче 10 метрів від цоколів житлових будинків, лікарень, шкіл та інших установ.

 

6. Забороняється самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі, якщо таке не передбачено проектом благоустрою і суперечить будівельним нормам і правилам.

 

7. Забороняється вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, землю, сніг у не відведених для цього місцях та влаштування звалища.

 

 

 

 

Вимоги до підприємств, установ, організацій щодо утримання в належному стані власних та закріплених територій

 

1. Організація робіт з утримання територій об’єктів благоустрою передбачає визначення заходів та осіб що відповідальні за їх виконання.

 

2. Відповідальність за результати проведення заходів з благоустрою покладається на власника об’єкту незалежно від виконавця робіт  (власними силами чи із залученням підрядників).

 

3. Власники  об’єктів, що знаходяться на території об’єкта  благоустрою, зобов’язані утримувати власну та закріплену за ними територію (відповідно до вимог сезону року), можуть брати пайову участь в утриманні території об’єкту благоустрою з укладанням відповідного договору.

 

4. Власники несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, які призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян на закріплених за їх підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до закону.

 

Вимоги до суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг

 

1. Власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг (всіх форм власності) зобов’язані забезпечити щоденне прибирання власних та прилеглих (закріплених) територій, а також очищення урн, збір сміття, не допускати його накопичення.

 

2. Утримання і прибирання територій, де  розташовані об’єкти виїзної торгівлі проводиться  суб’єктами господарювання, що здійснюють  виїзну торгівлю, в межах 3 метрів від місця розташування.

 

3. Суб’єкти  господарювання, що здійснюють торгівельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг зобов’язані визначити відповідальних осіб, на яких покладено  обов’язок з організації та контролю здійснення благоустрою.

 

4. Розміщення товарів, тари, обладнання тощо на проїжджій частині вулиць, тротуарах, прилеглих та інших територіях загального користування забороняється. Тимчасове їх розміщення допускається лише на час необхідний для завантаження та розвантаження.

 

 

Вимоги до санітарного очищення територій Сокирянської міської об’єднаної  територіальної громади

 

1. Комплекс робіт, спрямованих на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень включає:

 • проведення належним чином відновлення благоустрою території після ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою;
 • регулярне прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу; при цьому тротуари прибираються  вздовж  всього  будинку, приватного домоволодіння, в  зимовий період здійснюється посипання протиожеледною сумішшю;
 • встановлення на територіях загального користування урн для сміття, своєчасне їх очищення;
 • регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;
 • вивезення сміття, побутових відходів, опалого листя на звалище  (полігоні) побутових відходів, миття та дезинфекція сміттєзбірників (крім урн) і місць їх розташування у радіусі 1,5 метрів  відповідно  до  договорів  із спеціалізованими підприємствами;
 • вивезення, не рідше одного разу на тиждень, великогабаритних (негабаритних) відходів;
 • утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд з дотриманням встановлених норм та правил;
 • регулярне знищення бур’янів, амброзії полинолистої та інших карантинних рослин, скошування трави заввишки більше 10 см, видалення сухостійних дерев та кущів, сухого та пошкодженого гілля; забезпечення  їх вивезення;
 • очищення опор ліній електропередач, стовпів, парканів, стовбурів дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об’яв, реклами, вивішених у недозволених місцях;
 • утримання приміщення громадських туалетів у належному санітарному та технічному стані;
 • контроль стану водоприймальних та оглядових колодязів, теплових камер інженерних мереж, забезпечення негайного приведення їх елементів до норм безпечної експлуатації;

 

 

2. Зимове прибирання повинне забезпечувати безперешкодний рух пішоходів та транспорту шляхом видалення снігу та ожеледиці.

В першу чергу очищуються дороги, тротуари, внутрішньодворові проїзди, місця зупинки маршрутних транспортних засобів, люки інженерних мереж.

Свіжий сніг для його подальшого механізованого видалення та вивезення дозволяється укладати у вали на проїжджій частині вулиць і площ на відстані не більше ніж 1 м  від бордюрів, перехресть, в’їзді у двори і на внутрішньоквартальні території, пішохідних доріжок, місць для паркування та зупинок маршрутних транспортних засобів, решіток зливних колодязів. При механізованому  видаленні снігу не допускається  пошкодження  місць  його складування.

 

3. Під час ожеледиці, з метою запобігання травмуванню, проводиться посипання дозволеними для цього матеріалами тротуарів, сходів, спусків, підйомів, переходів через вулиці, місць зупинки маршрутних транспортних засобів, доріжок у парку, скверах, доріг та інших небезпечних для проходу пішоходів і проїзду автотранспорту місць.

 

Вимоги щодо поводження з відходами та сміттям

 

1. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог законодавства та цих Правил.

 

2. Захоронення (утилізація) твердих та побутових відходів здійснюється виключно на полігоні (звалищі) твердих побутових відходів.

 

3. Накопичення твердих та побутових відходів для їх подальшого вивезення здійснюється у контейнерах на спеціально обладнаних майданчиках. До цих майданчиків забезпечується вільний проїзд.

 

4. Майданчики для збору побутових відходів та прилегла до них територія після завантаження відходів в спеціалізовану техніку обов’язково очищується від залишків побутових  відходів  робітниками  спеціалізованого підприємства з вивозу сміття.

 

5. Місця тимчасового складування відходів облаштовуються власниками територій та утримуються таким чином, щоб забезпечити безпечне їх збереження, зручний під’їзд  і завантаження та не допускати забруднення суміжних територій.

 

6. Підготовка твердих та побутових відходів для їхнього безпечного вивозу з відповідних територій у терміни і способом, що встановлюються договорами з виконавцем послуг із збирання та перевезення побутових відходів, виконується власниками об’єктів.

 

7. Організації, що здійснюють ремонтні та/або будівельні роботи зобов’язанні укласти договір  із  КП «Сокиряни-благоустрій» на вивезення будівельних та побутових відходів.

 

8. Вивіз сміття та відходів з територій зелених насаджень, скверів і зон відпочинку повинні забезпечувати їх власники.

 

9. Юридичні та фізичні особи, власники приватних домівок, мешканці багатоповерхових будинків укладають договори на вивезення твердих та побутових відходів (рідких нечистот, великогабаритного та будівельного сміття, біологічних відходів) із спеціалізованими підприємствами, що мають спеціалізований автотранспорт. Договір є обов'язковим згідно з вимогами ЗУ “Про відходи”.

За порушення вимог  ст.17 (б) Закону України «Про відходи» юридичні, фізичні особи, власники приватних домівок, мешканці багатоповерхових будинків несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

УТРИМАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ

 

Вимоги щодо утримання у належному стані доріг та тротуарів загального користування

 

1. Власник (балансоутримувач) здійснює утримання в належному стані покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, відповідно до цих Правил та в межах заходів, погоджених  з  органами управління благоустроєм міста.

Власник (балансоутримувач) в зимовий період має передбачати спеціальні заходи для забезпечення нормальної  роботи та безпеки руху міського  транспорту  та пішоходів.

 

2. Роботи з будівництва, реконструкції і ремонту покриття доріг, пішохідних зон та доріжок, іншого покриття власник (балансоутримувач) повинен здійснювати відповідно до проектів та вимог правил, нормативів і стандартів України, вимог безпеки дорожнього руху.

 

3. Власники доріг, вулиць, вулично-дорожньої мережі мають право вимагати відшкодування збитків від осіб які завдали шкоди майну, що знаходиться у них на  балансі та розташоване на дорогах, вулицях, вулично-дорожній мережі.

 

Вимоги щодо озеленення, збереження та утримання зелених насаджень

 

1. Утримання об’єктів зеленого господарства включає догляд за деревами і кущами, газонами, квітниками, садовими доріжками, садовим обладнанням, інвентаризацію зелених насаджень, охорону зелених насаджень від шкідників та хвороб, охорону флори та фауни.

 

2. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом  Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 року № 105.

 

3. Видалення (знесення) зелених насаджень здійснюється у встановленому порядку, за наявності ордеру, виданого міськвиконком. При самовільному видаленні зелених насаджень сплачується відновна вартість зелених насаджень, визначена у встановленому порядку.

Пересаджування дерев і кущів здійснюється у встановленому порядку, за погодженням з власниками зелених насаджень, балансоутримувачами підземних комунікацій. 

 

4. При виконанні будівельних робіт їх замовники повинні забезпечувати збереження зелених  насаджень на прилеглих до будівельного майданчика територіях.

 

5. Після видалення (знесення) за дозволом міськвиконкому зелених насаджень суб’єкти господарської діяльності  (громадяни) висаджують нові зелені насадження у тій же кількості.

 

6. На території зелених насаджень забороняється складування будь-яких матеріалів, снігу та льоду, влаштування звалищ сміття, миття та ремонт автотранспорту, випалювання  сухої  рослинності, розпалювання багаття та порушення інших правил протипожежної безпеки.

 

7. Громадяни при відвідуванні зон відпочинку, лісопаркової зони, скверів, зелених  зон, садів та інших місць масового відпочинку зобов’язані підтримувати чистоту та порядок, бережливо ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та знищенню дерев, кущів, квітів, газонів.

 

Вимоги щодо засобів та обладнання зовнішнього освітлення.

 

1. Власники об’єктів, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, інші засоби і обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами зобов’язані забезпечити їх належний технічний стан і режим роботи.

2. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати вікна квартир житлових будинків.

 

3. На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг та вулиць з високим рівнем небезпеки дорожнього руху відключення освітлення у темний час доби забороняється.

 

Вимоги щодо утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку

 

1. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку, їх обладнання та елементів, здійснюється їх власником з додержанням санітарних і технічних норм, забезпеченням безпечного користування ними та вимагає регулярного обстеження, своєчасного ремонту.

 

2. При розміщенні пересувних і мобільних атракціонів  їх власник забезпечує належне санітарне утримання прилеглої території на відстані 20 метрів від атракціонів, встановлює достатню кількість урн для сміття, забезпечує своєчасне їх очищення та вивезення сміття.

 

Вимоги щодо утримання малих архітектурних форм, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дошок тощо.

 

1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм, лав, вуличних годинників, меморіальних дошок тощо здійснюють їх власники, власники об’єктів, де розміщені зазначені елементи благоустрою.

 

2. Номерні знаки на житлових будинках, аншлаги найменування вулиць повинні бути єдиного зразка. Встановлення та утримання їх в належному стані покладається на власників будинків. При цьому, на кожному багатоповерховому будинку обов’язково встановлюються номерні знаки та аншлаги, а в зоні одноповерхової забудови аншлаги встановлюються на будинках, які розташовані на перехрестях вулиць.

 

3. Вивіски на службових, виробничих та інших будівлях встановлюються та утримуються в належному стані власниками об’єктів.

 

Вимоги до майданчиків для паркування автотранспорту, автостоянок, зупинок маршрутного  пасажирського транспорту

 

1. Утримання територій автостоянок, майданчиків для паркування покладається на їх власників та балансоутримувачів. Місця для стоянки транспортних засобів повинні бути обладнані урнами.

За відсутності спеціально визначених місць відстій пасажирського транспорту допускається лише на кінцевих зупинках маршруту.

Утримання територій спеціально визначених місць відстою та кінцевих зупинок маршрутного пасажирського транспорту забезпечується за рахунок пайової участі суб’єктів, що здійснюють перевезення, на підставі договорів.

Такі договори укладаються перевізниками в обов’язковому порядку зі спеціалізованим підприємством, на яке покладено обов’язок з прибирання цих територій.

 

2. Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, майданчики для  паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням, не допускається їх захаращення.

 

 

Розділ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗАБОРОНИ

 

Відповідальність за порушення правил благоустрою та нанесення шкоди будинкам, приміщенням, їх обладнанню та об’єктам благоустрою

 

 

1. Невиконання або порушення на території Сокирянської міської об’єднаної  територіальної громади вимог, передбачених цими Правилами, вважається адміністративним порушенням.

 

2. У разі порушення цих Правил особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вжити всіх необхідних заходів для припинення порушення та усунення його наслідків, в тому числі – відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення.

Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення наслідків пов’язане зі значним обсягом робіт або необхідністю залучення третіх осіб, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк.

Якщо особи, винні у порушенні цих Правил, не усунули наслідки порушення у встановлений строк, власник об’єкту або елементу благоустрою має право вжити заходи для їх усунення з подальшим відшкодуванням витрат винними особами.

 

3. За порушення цих Правил та нанесення шкоди  будинкам, приміщенням, їх обладнанню та об’єктам благоустрою винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

 

4. Притягнення до відповідальності не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення, вчинення дій по відновленню благоустрою та компенсації завданої шкоди в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати штрафу, збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів або шкоди заподіяної довкіллю.

 

Відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою

 

1. Збитки, завдані об’єкту благоустрою або його елементам внаслідок порушення Правил благоустрою відшкодовуються винними особами в порядку та розмірах, встановлених чинним законодавством.

У разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою внаслідок ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою, виконання робіт з прокладання чи ремонту інженерних мереж, їх видалення, винна особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з власником об’єкта благоустрою, перераховує на його рахунок суму відновної вартості.

 

2. Якщо збитки об’єктам благоустрою або їх елементам завдані власником у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах або невстановленими особами, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкту благоустрою.

 

Заборони на об’єктах благоустрою

 

1. До заборон відносяться дії (бездіяльність), за які передбачена відповідальність згідно з нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

2. Забороняється порушення правил санітарного утримання місць загального користування, сходових кліток, під’їздів, прибудинкових територій, порушення правил експлуатації жилих будинків та інженерного обладнання, безгосподарне їх утримання, а також псування жилих будинків, їх обладнання та інших об’єктів благоустрою (відповідно до статті 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення):

 • складування сміття та відходів на прибудинкових територіях;
 • складування сміття та відходів за межами присадибної ділянки;
 • складування відходів (сміття) на дахах, горищах, технічних поверхах будинків, у підвалах, ліфтових шахтах, сходових клітинах і таке інше;
 • засмічення місць загального користування відходами, в тому числі недопалками, лушпайками насіння тощо;
 • засмічення місць загального користування внаслідок проведення монтажних, ремонтних та інших робіт;
 • викидання відходів (сміття, недопалків) з балконів, лоджій, вікон та дахів будинків;
 • нанесення написів, малюнків, розміщення об’яв, реклами на зовнішніх стінах, дверях, в під’їздах, а також їх пошкодження;
 • кріплення антен, кабелів (безпосередньо або через спеціальні конструкції), встановлення кондиціонерів та іншого обладнання на стінах будинків, конструкціях димових труб, оголовків вентиляційних та димових каналів (шахт), слухових вікон та виходів на покрівлю, парапетів та огорож дахів, які привели до виникнення дефектів зазначених конструкцій чи покрівлі або виконані без відповідних погоджень;
 • самовільне будівництво гаражів, сараїв, інших господарських та  побутових споруд  погребів, парканів на прибудинкових територіях, інших об’єктах благоустрою.

 

3. Забороняється порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх  збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення):

 • вивезення відходів та сміття у місця, які не призначені для цього;
 • закопування сміття та відходів, в тому числі трупів тварин, птахів тощо;
 • порушення встановлених термінів збирання та вивезення відходів (твердих та рідких господарсько-побутових).

 

4. Забороняється знищення або пошкодження зелених насаджень, окремих дерев, чагарників, газонів, квітників та інших об’єктів озеленення в населених  пунктах, невжиття заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, зайнятих об’єктами озеленення (відповідно до статті 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення):

 • самовільне знесення зелених насаджень;
 • знищення або пошкодження газонів, квітників (у тому числі зривання квітів), дерев, кущів, гілок тощо;
 • вилив води, відведення стічних вод на зелені зони, квітники;
 • добування з дерев соку, смоли, нанесення інших  механічних пошкоджень;
 • прикріплення на деревах об’яв, рекламних та інформаційних щитів, електропроводів (за винятком святкової ілюмінації), гамаків тощо;
 • складування будь-яких матеріалів, снігу та льоду, влаштування звалищ сміття на ділянках землі, на яких розміщена рослинність природного чи штучного походження.

 

5. Забороняється порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, інших вимог цих Правил (відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення):

 • недотримання вимог щодо забезпечення в належному стані власних та закріплених територій;
 • несвоєчасне знищення бур’янів та скошування трави заввишки більше 10 см, видалення сухостійних дерев та кущів, сухого і пошкодженого гілля;
 • засмічення територій загального користування;
 • забруднення та пошкодження елементів благоустрою (лавочок, фонтанів, парапетів і таке інше) шляхом ходіння, залишення сміття, нанесення написів тощо;
 • спалювання сміття та відходів, в тому числі опалого листя;
 • викидання трупів свійських  тварин та птахів у контейнери для відходів;
 • розміщення (складування) на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови сміття, будівельних та інших матеріалів;
 • розміщення (складування) будь-яких матеріалів (пісок, шлак, земля та ін.) на територіях прилеглих до присадибних ділянок;
 • невиконання вимог щодо запобігання травмуванню під час ожеледиці; ненадання допомоги працівникам аварійно-рятувальній, прибиральній та іншій спеціальній техніки, захаращення проїздів, у тому числі пожежних, будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо, переобладнання  проїздів таким чином, що можуть створити перешкоди;
 • порушення вимог щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів та елементів благоустрою розташованих поряд з будівельним майданчиком та місцями  проведення ремонтних робіт;
 • складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання поза межами будівельних майданчиків.
 • самовільне влаштовування постійних стоянок транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, гаражів, автостоянок тощо;
 • стоянка транспорту на не призначених для цього земельних ділянках (у тому числі тих, де розміщена рослинність природного чи штучного походження), на територіях прилеглих до дитячих та спортивних майданчиків, майданчиків для паркування, автостоянок тощо та на бордюрах і тротуарах;
 • створення перешкод для вільного пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями шляхом розміщення автотранспорту, захаращення проходів, тротуарів, входів, пандусів і таке інше;
 • стоянка автомобілів із працюючим двигуном ближче 10 метрів від цоколів житлових будинків, лікарень, шкіл та інших установ;
 • ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів в непередбачених для цього місцях (крім випадків проведення термінового ремонту при аварійній зупинці);
 • виливання відпрацьованих мастил на землю, дорожнє покриття, в зливову каналізацію тощо;
 • пошкодження (руйнування) вулично-дорожньої мережі, її об’єктів та елементів благоустрою, погіршення умов руху пішоходів та транспорту;
 • порушення вимог щодо тимчасового укладання снігу у вали, пошкодження місць складування при його механізованому видаленні;
 • пошкодження або знищення дорожніх знаків;
 • винесення автотранспортними засобами на дорожні об’єкти бруду, сипучих матеріалів та розчинів, засмічування вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами;
 • порушення вимог щодо утримання в належному стані та огородження у встановленому порядку земельних ділянок, що відведені під будівництво;
 • порушення термінів прибирання територій прилеглих до місць будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт;
 • порушення термінів відновлення покриття, ландшафту, інших елементів благоустрою, дорожньої розмітки після виконання будівельних та ремонтних робіт;
 • виконання ремонтних, будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) без забезпечення протипилових заходів;
 • наклеювання оголошень та інформаційно-агітаційних  плакатів, реклами, листівок тощо у місцях не призначених для цих цілей; стовбурів дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об’яв, реклами, вивішених у недозволених місцях;
 • самовільне встановлення об’єктів зовнішньої реклами, споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення;
 • самовільне встановлення тимчасових споруд, сінників, дерев’яних сараїв, металевих контейнерів, точок торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не визначених для цього місцях;
 • розміщення товарів, тари, обладнання тощо на проїжджій частині вулиць, тротуарах, прилеглих до об’єктів територіях та територіях загального користування;
 • виливання води, відведення стічних вод на проїжджу частину вулиць, тротуари, у водойми;
 • засмічення зливової каналізації зметеним та іншим сміттям;
 • неналежне очищення зливової каналізації та риштування водоприймальників;
 • пошкодження контейнерів та урн для збору сміття, твердих і побутових відходів;
 • самовільне влаштовування городів, створення, пошкодження або знищення газонів, самовільне висаджування та знищення дерев, кущів тощо;
 • завантаження контейнерів для ТПВ будівельними відходами, металобрухтом;
 • наїзди на зелені насадження, газони, тротуари, декоративні огорожі, зупинки та стоянки автотранспортних засобів, яка ускладнює або унеможливлює утримання об’єктів благоустрою тощо;
 • звалювання будівельних відходів, сміття біля майданчиків з контейнерами та біля контейнерів для твердих побутових відходів. Окрім випадків, якщо контейнери для ТПВ перевантажені сміттям;
 • випасання худоби, вигулювання та дресирування тварин у невідведених для цього місцях;
 • відсутність укладеного договору на вивезення ТПВ з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів у власників або наймачів, користувачів у тому числі орендарів житлових будинків садибного типу, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємств розташованих на території м.Сокиряни;
 • порушення інших вимог цих Правил.

 

6. При складанні протоколів про адміністративне правопорушення визначене цими Правилами, посилання на пункти та частини цієї статті є обов’язковими. У разі посилання на пункт 36 частини п’ятої цієї статті, обов’язково вказується посилання на  окремий пункт статей розділів 2-4  цих Правил.

 

Розділ 6. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ

 

Суб’єкти контролю за виконанням вимог цих Правил

 

1. Контроль за станом благоустрою Сокирянської міської об’єднаної  територіальної громади, виконанням цих Правил, у тому числі контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій покладається на виконавчий комітет міської ради, комунальні підприємство «Сокиряни-благоустрій» та інші уповноважені органи, в межах повноважень, визначених законодавством України та актами органів місцевого самоврядування. 

 

 

 

Розділ 7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів у сфері благоустрою

 

1. Проект Правил підлягає громадському обговоренню відповідно до норм законодавства з питань державної регуляторної політики. Зміни до Правил приймаються у порядку, визначеному для їх прийняття.

 

2. Громадяни, представники органів самоорганізації населення, громадських організацій мають право брати участь у обговоренні проекту Правил, звертатися з пропозиціями, бути присутніми при їх затвердженні на сесії Сокирянської міської ради.

 

Законодавчі та нормативні підстави

 

1. Підставами для розроблення цих Правила та дій на їх забезпечення є:

 • Цивільний кодекс України;
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення;
 • Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»; 
 • Закон України «Про оренду державного та комунального майна»;
 • Закон України «Про рекламу»;
 • Закон України «Про відходи»;
 • Закон України «Про автомобільні дороги»;
 • Закон України «Про автомобільний транспорт»;
 • Закон України «Про охорону культурної спадщини»;
 • Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;
 • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • Закон України «Про органи самоорганізації населення»;
 • Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затверджений Кабінетом Міністрів України від 01.08.2006 № 1045;
 • Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105;
 • Методика визначення відновної вартості зелених насаджень, затверджена наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 14.12.2006 № 414;
 • Методика визначення вартості робіт з утримання об'єктів зовнішнього освітлення, затверджена наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 25.02.2009 № 45;
 • Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом державного комітету України з питань житлово-комунального господарства України від 23.09.2003 № 154; населених пунктах, затверджений наказом державного комітету України з питань житлово-комунального господарства України від 10.08.2005 № 121;
 • Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджене наказом державного комітету України з питань житлово-комунального  господарства України від 11.11.2005 № 160;
 • Інструкція з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затверджена наказом державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 № 226;
 • Положення про громадський контроль в сфері благоустрою населених пунктів, затверджене наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 16.01.2007 № 7.

 Секретар міської ради                                                                          О.Гуменний

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

щодо проекту рішення сесії Сокирянської міської ради „Про  затвердження Правил благоустрою території міста Сокиряни”:

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Цей регуляторний акт встановлює та регулює права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою міста, визначає комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку Сокирянської міської об’єднаної  територіальної громади.

2. Визначення цілей регулювання

          Головною метою прийняття рішення  є:

- встановлення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою Сокирянської міської об’єднаної  територіальної громади;

- створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини;

- сприяння поліпшення санітарного стану міста;

-  виконання нормативно-правової бази.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу

Можливі  такі  альтернативні  способи:

-  збереження існуючого  стану, тобто без прийняття рішення „Про  затвердження Правил благоустрою території міста”. У даному випадку  це призведе до відсутності умов, сприятливих для життєдіяльності людини, погіршення санітарного стану Сокирянської міської об’єднаної  територіальної громади - дана  альтернатива є неприйнятною.

Інші альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті, які не передбачають регуляторного впливу, відсутні.

4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми і відповідні заходи.

З метою отримання зауважень та пропозицій,  проекти регуляторних актів оприлюднюються на офіційному сайті виконкому в мережі Інтернет та газеті „Сім днів”.

Всі зауваження, які надійдуть в місячний термін після першого оприлюднення будуть розглянуті виконкомом міської ради.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Затвердження сесією проекту рішення дозволить:

- встановити правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою Сокирянської міської об’єднаної  територіальної громади;

- створити умови, сприятливі для життєдіяльності людини;

-  поліпшити санітарний стан;

- здійснювати прогнозування діяльності.

Дія проекту поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність на території міста та мешканців міста..

6.  Очікувані результати прийняття акту

Прийняття цього проекту рішення дозволить:

- встановити правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою;

- створити умови, сприятливі для життєдіяльності людини;

-  поліпшити санітарний стан міста;

- здійснювати прогнозування діяльності.

7.  Термін дії акту.

Постійно. До  прийняття  рішення  сесії Сокирянської  міської ради в новій  редакції або внесення змін в  законодавчі  та нормативні  документи.

8.  Показники результативності акту.

В результаті проведення як базового, так і повторного відстеження  будуть аналізуватись такі показники:

- поліпшення санітарний стан ;

 - створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься базове відстеження результативності акту.

Базове відстеження результативності проектів рішень буде здійснюватись шляхом аналізу результатів діяльності учасників правовідносин у сфері благоустрою міста.

 У разі виявлення неврегульованих або проблемних питань, які передбачаються встановлювати шляхом якісних і кількісних показників дії цього акту, буде розглянута можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін до рішення.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь