A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Сокирянська міська територіальна громада
Чернівецька область, Сокирянський район

Збірка відповідей на запитання щодо порядку надання населенню житлових субсидій

Дата: 16.07.2018 17:14
Кількість переглядів: 2867

Зміст

Вступ                                                         

Визначення термінів і скорочень, які вживаються у запитаннях і відповідях                             

Запитання щодо обчислення сукупного доходу        

Запитання щодо призначення субсидій на понаднормову площу житла                        

Запитання щодо визначення членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства                                                                                            

Запитання щодо термінів призначення / припинення / поновлення субсидій                                                                                          

Запитання щодо повернення коштів невикористаних і зайве нарахованих субсидій                                                                                                                               

 

Вступ

Однією з ключових реформ, які здійснюються Урядом України у соціальній сфері, є реформування системи надання житлових субсидій, її вдосконалення, спрощення та підвищення ефективності.

З 1 травня 2018 року впроваджується новий порядок призначення житлових субсидій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018 р. № 329).

Забезпечити впровадження нових механізмів надання субсидій, якісну та прозору роботу дозволить високий рівень професіоналізму працівників органів соціального захисту населення, ґрунтовне розуміння ними порядку призначення та надання державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

На підтримку Міністерства соціальної політики в його роботі щодо реформування системи житлових субсидій Світовий банк разом з фондом ESMAP здійснюють ряд заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи та фахового рівня працівників органів соціального захисту населення, до компетенції яких належить реалізація завдань з надання громадянам державної підтримки в оплаті житлово-комунальних послуг.

Зокрема, з метою надання допомоги фахівцям органів соціального захисту населення підготовлена ця збірка. Вона складена з відповідей на запитання працівників органів соціального захисту населення щодо порядку надання житлових субсидій, який впроваджується з травня 2018 року. Усі відповіді узгоджені з профільними структурними підрозділамиМіністерства соціальної політики України.

Збірку підготовлено на замовлення Світового Банку.

Визначення термінів і скорочень, які вживаються у запитаннях і відповідях

Декларація – Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії,затверджена наказом Міністерства соціальної політики України 02 травня 2018 року № 604

Заява –           Заява про призначення житлової субсидії, затвердженанаказом Міністерства соціальної політики України 02 травня 2018 року № 604

Комісія –       комісія, утворена районними, районними у мм. Києві і Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад

Положення - Положенняпро порядок призначення житлових субсидій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018 р. № 329)

Субсидія, житлова субсидія - субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

АТО –             антитерористична операція на сході України(операція об’єднаних сил)

ВПО -             внутрішньо переміщена особа

ДФС –            Державна фіскальна служба України

ЄДАРП –       Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги

ЄСВ -                                                                                                                              Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - консолідований страховий внесок в Україні, збір якого здійснюється в системі загальнообов'язкового державного страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі

ЛКК -             лікарсько-консультативна комісія

ОСББ -           об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

ПФУ -            Пенсійний фонд України

ФОП -            фізична особа-підприємець

Запитання щодо обчислення сукупного доходу

Чи враховуються в дохід суми, які щомісячно виплачуються Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань?

Чи застосовується ця норма у разі отримання на дитину виплати відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок загибелі працівника, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків?

Які види страхових виплат, що призначаються фондами соціального страхування, включаються до сукупного доходу?

Відповідно до пункту 10Положення під час призначення житлової субсидії враховуються допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування.

До сукупного доходу не враховуються суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

Усі інші види страхових виплат, що призначаються фондами соціального страхування, включаються до сукупного доходу під час призначення субсидій.

 

Чи враховуються до сукупного доходу аліменти у разі, якщо батько дитини входить до складу домогосподарства?

Або батько зареєстрований окремо та перебуває у повторному шлюбі?

Відповідно до пункту 10 Положення до сукупного доходу не враховуються аліменти, отримані на дітей.

Зазначена норма введена з метою підтримки сімей з дітьми.

Зокрема, якщо аліменти сплачує батько, який проживає окремо від дитини і не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, їх суми не включаються в дохід домогосподарства, в якому проживає дитина.

Якщо батько сплачує аліменти на дитину, але проживає у спільному з дитиною домогосподарстві, його дохід не зменшується на суму аліментів, які він сплачує. Разом з тим ці суми не враховуються в дохід особі, яка їх отримує, тобто суми аліментів не враховуються двічі в дохід домогосподарства.

У яких випадках пенсія у зв’язку з втратою годувальника, інші види пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та/або на недієздатних осіб, враховуються в сукупний дохід домогосподарства?

Відповідно до пункту 8 Положення у разі коли в житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки (піклування), та/або недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку, житлова субсидія призначається за заявою опікуна (піклувальника) і розраховується виходячи з розміру пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та/або на недієздатних осіб.

При цьому у разі його звернення за призначенням житлової субсидії за зареєстрованим місцем проживання  розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника та інших видів пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей та/або на недієздатних осіб, не враховуються в сукупний дохід опікуна (піклувальника).

Доходи, які отримуються на підопічних дітей, не включаються до сукупного доходу домогосподарства ще в одному випадку, зазначеному у пункті 9 Положення, а саме:

До складу домогосподарств, які є дитячими будинками сімейного типу (з моменту їх створення) та прийомними сім’ями, а також сім’ями (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, за рішенням комісії можуть включатися діти, які не зареєстровані в такому житловому приміщенні (будинку), але які фактично в ньому проживають.

Під час призначення житлової субсидії соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на дітей - членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому проживають. При цьому доходи таких дітей (у разі наявності) в сукупний дохід домогосподарства не враховуються.

Протягом періоду, за який беруться доходи для розрахунку житлової субсидії, особа лише 1 місяць отримувала пенсію та має дохід від оренди земельного паю. Як врахувати доходи при призначенні житлової субсидії?

Житлова субсидія призначається на загальних підставах у разі якщо у будь-якому місяці (місяцях) періоду, за який враховуються доходи, особа отримувала пенсію незалежно від кількості місяців, протягом яких такий дохід отримувався.

У наведеному випадку до сукупного доходу враховуються:

дохід від здачі в оренду земельного паю, фактично отриманий за період врахування доходів;

розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія.

Як розраховувати дохід особи, яка не працює і не навчається і на початок періоду, за який враховуються доходи, ще була неповнолітньою, а на кінець періоду досягла 18-річного віку?

Відповідно до пункту 6 Положення право на призначення житлової субсидії з урахуванням наявності і розміру доходів визначається для осіб, які  досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи.

Оскільки на початок періоду, за який враховуються доходи, наведена у запитанні особа не досягла 18-річного віку, факт відсутності у неї доходів на момент призначення житлової субсидії не впливає на право домогосподарства на її отримання.

При цьому до сукупного доходу домогосподарства враховуються фактично отримані такою особою доходи за період врахування доходів.

Отримувач субсидії є самозайнятою особою (адвокат). Такі особи не є приватними підприємцями – платниками єдиного податку 1, 2, 3 групи. При цьому не враховується і дохід, отриманий управлінням на запит до ДФС. Який дохід маємо враховувати при розрахунку субсидії?

Звертаємо увагу, що дохід, отриманий самозайнятою особою, інформацію про який подано ДФС на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, не враховується лише у випадку, коли така особа є фізичною особою - підприємцем, яка обрала спрощену систему оподаткування, і її дохід обчислюється відповідно до групи платника єдиного податку незалежно від відомостей про доходи, наданих ДФС.

Дохід фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, враховується на підставі даних ДФС.

На момент звернення за призначенням субсидії особа є фізичною особою - підприємцем на спрощеній системі оподаткування. У період, за який враховуються доходи для призначення субсидії, не працювала. Чи має вона право на субсидію?

Якщо так, який дохід повинен бути врахований при розрахунку субсидії?

Якщо протягом періоду, за який враховуються доходи, зазначена особа не мала доходів, вона не має права на призначення субсидії на загальних підставах.

Якщо у наведених випадках комісією прийнято рішення про призначення субсидії, в розрахунок сукупного доходу домогосподарства включається середньомісячний дохід таких осіб у розмірі:

- одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - в окремих випадках за рішенням комісії у разі, коли такі особи перебувають у складних життєвих обставинах;

- двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - у разі призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і оплату житлово-комунальних послуг;

- трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - в усіх інших випадках.

Як рахувати доходи особі, яка в ІІІ, ІV кварталах 2017 року мала заробітну плату і сплачувала внески,  а станом на 01.05.2018 року є фізичною особою-підприємцем на спрощеній системі оподаткування?

У наведеному випадку враховуються ті доходи, які особа отримувала протягом періоду, за який враховуються доходи.

Як рахувати доходи особі, яка в ІІІ, ІV кварталах 2017 року була фізичною особою - підприємцем 2 категорії,  а станом на 01.05.2018 року припинила свою діяльність?

У конкретному наведеному випадку середньомісячний дохід особи за ІІІ, ІV квартали 2017 року враховується як для платників єдиного податку другої групи – в розмірі двох мінімальних заробітних плат.

Дитина навчалася в школі, в травні 2017 року виповнилося 18 років, червень-серпень відсутні доходи з вересня вступила до вищого навчального закладу, отримує стипендію. Як в такому випадку  врахувати доходи?

На загальних підставах (без винесення рішення на розгляд комісії) субсидії призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом такого періоду отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по безробіттю.

Згідно з роз’ясненнями Мінсоцполітики, наданими листом від 29.05.2018 № 10019/0/2-18/56, житлова субсидія призначається на загальних підставах у разі якщо у будь-якому місяці (місяцях) періоду, за який враховуються доходи, відповідні особи отримували хоча б один із вищезазначених видів доходу незалежно від кількості місяців, протягом яких такий дохід отримувався.

Середньомісячний дохід таких осіб обчислюється на підставі фактично отриманих такими особами доходів протягом періоду, за який враховуються доходи.

Чи повинні громадяни пенсійного віку, які отримують пенсію за межами України, надавати довідки про отримані ними пенсії та їх розмір у гривневому еквіваленті?

Відповідно до пункту 13 Положення у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту, до Декларації додаються довідки про доходи. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру.

Пенсіонери, які отримують пенсію за межами України, мають надати довідку про доходи, якою може бути довідка про розмір призначеної (виплаченої) пенсії або виписка з банку, через який отримується пенсійна виплата.

Доходи, отримані в іноземній валюті, перераховуються в грошову одиницю, що діє в Україні, за курсом Національного банку України на дату їх отримання.

Яким чином призначається субсидія та як враховується дохід, якщо член сім’ї працює в АР Крим, і його доходи декларуються без довідки?

Відповідно до пункту 13 Положення у разі неможливості підтвердити доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру.

Разом з тим, при розгляді можливості призначення житлової субсидії у наведеному випадку право визначається з урахуванням того, чи сплатила зазначена особа  єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

Як обраховується дохід інтернів?

Відповідно до Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 вересня 1996 р. № 291, інтернатура є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) - спеціаліста певного фаху.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання і поділяється на такі частини:

очне навчання - на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих  закладів  освіти  III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів і закладів медичної  (фармацевтичної) післядипломної освіти;

 стажування в базових установах і закладах охорони здоров'я, де заробітна плата лікарям (провізорам)- інтернам протягом всього періоду навчання сплачується за рахунок закладів (установ), в які вони зараховані лікарями (провізорами) - інтернами, або закладом (установою), з яким укладено трудовий договір, у розмірі, встановленому чинним законодавством.

Враховуючи зазначене, за час проходження очної частини навчання дохід інтернів обчислюється як дохід осіб, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах. За час проходження стажування дохід інтернів обчислюється як дохід інших працюючих осіб.

До середньомісячного доходу осіб, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), та/або до середньомісячного доходу членів їх сімей не враховуються: отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) грошове забезпечення та інші виплати.

Чи можливо буде за даними ДФС визначити суми, отримані у період безпосередньої участі у проведенні АТО (наприклад 2 місяці участь в АТО, інші - служба за контрактом за межами АТО)?

На сьогоднідані, які надає ДФС про доходи військовослужбовців, не містять ознак щодо отримання таких доходів під час безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил).

У такому випадку громадянин має надати документальне підтвердження того, що ці доходи отримані під час безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції (операції об’єднаних сил).

Аналогічний підхід застосовується і при врахуванні доходів від реалізації молока.

Як розрахувати дохід особи, яка припинила/розпочала підприємницьку діяльність (спрощена система оподаткування) в періоді, за який враховуються доходи?

У наведеному випадку середньомісячний дохід  зазначеної особи має розраховуватися на підставі двох різних періодів її діяльності: за період ведення підприємницької діяльності – відповідно до групи платника податків, за інший період – відповідно до отриманих доходів з урахуванням норм пункту 12 Положення.

Запитання щодо призначення субсидій на понаднормову площу житла

Чи можна призначити субсидію на понаднормову площу особі, яка отримує пенсію за вислугою років або військову пенсію?

Пунктом 5 Положення визначено, що громадяни, які отримують пенсію за віком,  належать до непрацездатних непрацюючих осіб, які проживають самі і яким житлову субсидію може бути призначено на понаднормову площу житла.

Громадяни, які отримують пенсію за вислугою років або пенсію військовослужбовців, досягли пенсійного віку, встановленого законом для цих категорій осіб, і тому призначені їм пенсії є пенсійними виплатами за віком.

Чи можна призначити субсидію на понаднормову площу особі, яка має право на отримання пенсії за віком, але отримує пенсію у зв’язку з втратою годувальника?

Пунктом 5 Положення визначено, що до непрацездатних непрацюючих осіб, які проживають самі і яким житлову субсидію може бути призначено на понаднормову площу житла, належать:

особи, які не досягли повноліття;

громадяни, які отримують пенсію за віком або по інвалідності;

громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особам з інвалідністю;

громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Отже, чинним Положенням не передбачено право щодо призначення субсидії на понаднормову площу для громадян, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Чи можна призначити субсидію на понаднормову площу особі, яка отримує державну соціальну допомогу особам  з  інвалідністю  з  дитинства?

Пунктом 5 Положення визначено, що до непрацездатних непрацюючих осіб, які проживають самі і яким житлову субсидію може бути призначено на понаднормову площу житла, належать:

особи, які не досягли повноліття;

громадяни, які отримують пенсію за віком або по інвалідності;

громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особі, яка не має права на пенсію, та особам з інвалідністю;

громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Отже, чинним Положенням не передбачено право щодо призначення субсидії на понаднормову площу для громадян, які отримують державну соціальну допомогу особам  з  інвалідністю  з  дитинства.

Чи може бути прийняте комісією позитивне рішення щодо призначення субсидії на понаднормову площу житла, якщо у непрацюючого пенсіонера є доходи від здачі земельної ділянки (земельного паю) в оренду?

Відповідно до пункту 5 Положення в окремих випадках за рішеннями комісій житлові субсидії на норму, яка перевищує встановлену законодавством соціальну норму житла, можуть призначатися непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі.

Наявність у такої особи інших, крім пенсії або допомоги, доходів, не пов’язаних з працевлаштуванням, не обмежує право таких осіб на призначення субсидії на понаднормову площу житла, але може бути врахована комісією при розгляді такого питання.При цьому остаточне обґрунтоване рішення має прийматися комісією з урахуванням всіх обставин, що склалися.

Запитання щодо визначення членів сім’ї осіб зі складу домогосподарства

Відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018 р. № 329), з 1 травня 2018 року при призначенні житлових субсидій враховуються майновий стан, зайнятість та доходи членів сімей осіб зі складу домогосподарства, які не зареєстровані у цьому домогосподарстві.

Відомості про таких членів сімей зазначаються в Декларації і можуть впливати на право домогосподарства на призначення субсидії, а доходи цих осіб враховуються при розрахунку розміру субсидії.

Якщо в Декларації зазначені члени сім’ї, які не зареєстровані за адресою цього домогосподарства, але відомості про них задекларовані не в повному обсязі, житлова субсидія не може бути призначена. Якщо відповідні відомості протягом 30 днів з дня подання заяви не додані громадянином, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення приймає рішення про відмову в призначенні житлової субсидії.

При визначенні осіб, які належать до членів сім’ї, слід керуватися нормою статті 3 Сімейного кодексу України:

Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Ураховуючи зазначену норму, до членів сім’ї, які можуть проживати окремо, належать: чоловік, дружина, їх неповнолітні діти.

Відповідно до роз’яснення, наданого листом Мінсоцполітики від 21.05.2018 № 9668/0/2-18/56, доходи того з батьків, який не зареєстрований та не проживає разом з дитиною, не включаються до сукупного доходу домогосподарства, в якому проживає дитина, за умови документального підтвердження проживання дитини з іншим з батьків. Такий же підхід застосовується у випадку, коли батьки дитини не зареєстрували шлюб.

Якщо будь-хто з батьків дитини позбавлений батьківських прав, така особа не може бути членом сім’ї дитини, оскільки згідно із законодавством втрачає права, засновані на спорідненості з дитиною (Стаття 166 Сімейного кодексу України).

В складі сім’ї неповнолітня дитина. З батьком дитини мати не проживає, шлюб розірвано та батько не зареєстрований в домогосподарстві. Чи вносити дані батька дитини в розділ ІІ декларації про доходи і витрати осіб які звернулися за призначенням житлової субсидії?

Чи враховуються при розрахунку житлової субсидії доходи колишнього чоловіка, у разі наявності спільної дитини?

Чи вважати членом сім’ї особу, яка записана батьком дитини але з сім’єю не проживає і не перебуває в шлюбі з матір’ю дитини?

У наведених випадках з метою призначення субсидії батько не вважається членом сім’ї.  Відомості про нього не вносяться до Декларації і не враховуються під час призначення субсидії.

За договором оренди у житловомуприміщенні проживають жінка, яка перебуває у шлюбі, та її дитина. При призначенні субсидії чи необхідно враховувати доходи чоловіка, який за договором оренди з родиною не проживає, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов?

У наведеному прикладі чоловік є членом сім’ї. Відомості про нього мають бути внесені до Декларації і будуть враховані під час призначення субсидії.

Чи враховується в сукупний дохід  батьків стипендія дитини віком від 18 до 23 років у разі коли вона навчається за денною формою навчання і її місце реєстрації відмінне від місця реєстрації її батьків ?

Оскільки особа повнолітня, вона з метою призначення субсидії не розглядається як член сім’ї батьків.

За призначенням субсидії звернулась студентка віком від 18 до 23 років денної форми навчання, яка зареєстрована одна. Чи враховуються  доходи  її батьків до  її середньомісячного  сукупного доходу?

Оскільки у наведеному прикладі студентка є повнолітньою особою, доходи її батьків, які проживають окремо, не враховуються під час призначення їй субсидії.

Чи враховуються доходи батьків, якщо за призначенням житлової субсидії звертається студент, якому не виповнилося 18 років та зареєстрований у гуртожитку за місцем навчання?

При призначенні субсидії неповнолітнім студентам, які проживають у гуртожитках, враховуються доходи членів їх сім’ї (батьків).

Якщо батько дитини (батьки дитини в розлученні) не має доходів і перебуває за кордоном більше 60 діб, чи мають такі домогосподарства право на субсидію?

У наведеному випадку з метою призначення субсидії батько не вважається членом сім’ї.  Відомості про нього не вносяться до Декларації і не враховуються під час призначення субсидії.

За призначенням субсидії звернулась громадянка Д., яка зареєстрована одна, алеперебуває в шлюбі  з чоловіком, який зареєстрований один окремо за іншою адресою,  і теж бажає отримати субсидію за своїм місцем реєстрації.

Чи при розрахунку субсидії  гр. Д.  враховуються доходи  її чоловіка,  а при розрахунку субсидії за адресою чоловіка  враховуються доходи гр. Д.  (як дружини) у разі одночасного призначення субсидії за двома адресами?

У разі призначення субсидії за обома адресами враховуються доходи і чоловіка, і дружини.

Заявниця - внутрішньо переміщена особа. При визначенні осіб, які належать до членів її сім’ї, враховувати тих осіб, які фактично проживають за даною адресою, чи керуватися статтею 3 Сімейного Кодексу України?

Під час призначення житлової субсидії враховуються доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються (пункт 9 Положення).

У наведеному в запитанні випадку при визначенні права на субсидію і розрахунку її розміру мають враховуватися члени сім’ї, які проживають за іншою адресою.

На час звернення за призначенням субсидії дитині виповнилось 18 років, чи будуть враховуватись з травня 2018 року доходи її батьків, якщо дитина була неповнолітня у період врахування доходів при призначенні субсидії?

Пунктом 9 Положення визначено, що житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства.

До складу домогосподарства включаються особи, що зареєстровані і фактично проживають в житловому приміщенні (будинку), на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії.

Кількість членів домогосподарства визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія.

Відповідно до пункту 10 Положення для розрахунку житлової субсидії враховуються доходи членів домогосподарства, членів сім’ї особи із складу домогосподарства, зазначених у пункті 9 Положення, які досягли 14-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються такі доходи.

Оскільки на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія, дитина набула повноліття, доходи і відомості про її батьків, які проживають окремо, не впливають на призначення субсидії.

Запитання щодо термінів призначення / припинення / поновлення субсидій

В абзаці 13 пункту 22 Положення  зазначено, що у випадках, зазначених в абзацах четвертому — восьмому цього пункту, житлову субсидію після подання нових заяви та декларації може бути призначено лише на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон за рішенням комісії. В абзаці 15 пункту 22 Положення зазначено, що у випадках, зазначених в абзацах четвертому — сьомому цього пункту, житлову субсидію після подання нових заяви та декларації може бути поновлено протягом сезону її призначення за рішенням комісії. Як на практиці застосовувати ці норми?

У зазначених випадках комісія приймає рішення стосовно того, поновлювати надання субсидії чи призначати субсидію на наступний опалювальний (неопалювальний) з урахуванням конкретних обставин, що склалися.

З якого місяця припиняється надання субсидії за заявою громадянина, якому вона призначена: з місяця, наступного за місяцем подання заяви, або з місяця, вказаного у заяві?

Якщо в заяві про припинення надання субсидії не вказано дату, з якої громадянин просить її припинити, за замовчанням застосовується норма, визначена пунктом 7 Положення, а саме: надання субсидії за рішенням комісії припиняється з місяця, наступного за місяцем подання заяви.

Якщо в заяві громадянин вказав дату, з якої хоче припинити надання субсидії, комісія розглядає питання припинення надання субсидії з вказаної у заяві дати.

Які дії органів соціального захисту у разі неповідомлення одержувачем субсидії про зміни у складі сім’ї:  проводиться перерахунок розміру субсидії в межах терміну призначення, як це передбачено пунктом 17 Положення (отримання за запитом уточненої інформації про склад зареєстрованих), чи надання субсидії припиняється, як це передбачено пунктом 22 Положення (неповідомлення про обставини, зазначені у пункті 16 Положення протягом 30 календарних днів)?

Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів проінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про обставини для перерахунку призначеної житлової субсидії, зокрема :

зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства;

зміни у складі сім’ї члена домогосподарства (пункт 16 Положення).

Якщо виявлено, що громадянин не надав органу соціального захисту населення таке повідомлення, надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому це виявлено (пункт 22 Положення).

Відповідно до пункту 22 Положення субсидія припиняється  у разі  неповідомлення протягом 30 календарних днів про обставини, зазначені у пункті 16 Положення, зокрема здійснення купівлі на суму понад 50 тис. грн. Чи припиняється субсидія у разі неповідомлення у визначений термін про здійснення купівлі, якщо даний факт вплине на право отримання субсидії лише при призначенні на наступний термін?

Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів проінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про обставини для перерахунку призначеної житлової субсидії, зокрема, про здійснення купівлі, оплати послуг, набуття права власності на майно в інший законний спосіб на суму більше 50 тис. гривень (пункт 16 Положення з посиланням на пункт 6 Положення).

Якщо повідомлення про зазначені обставини надійшло вчасно, воно буде враховане при визначенні права домогосподарства на призначення субсидії на наступний період.

Якщо виявлено, що громадянин не надав органу соціального захисту населення таке повідомлення, надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється з місяця, наступного за місяцем, в якому це виявлено (пункт 22 Положення).

Чи припиняти субсидію у випадку коли особа отримувала компенсаційну виплату по догляду на дату звернення за субсидією, однак, така виплата була припинена на підставі акту обстеження?

Припинення будь-якої виплати без зміни соціального статусу її отримувача протягом періоду, на який призначено житлову субсидію,  не є підставою для припинення надання субсидії.

Пунктом 22 Положення визначено, що надання раніше призначеної субсидії припиняється за рішенням комісії у разі коли домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги (послуг) внаслідок того, що громадянин має заборгованість із сплати обов'язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, встановлену йому під час призначення житлової субсидії і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день припинення надання такої послуги (послуг). Зазначена норма застосовується лише у разі наявної інформації від організації про припинення надання послуги (послуг) чи і у разі надання інформації про наявну заборгованість?

За рішенням комісії надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється за поданням ОСЗН, управителів, об’єднання, виконавців комунальних послуг у разі, коли домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги (послуг) внаслідок наявної заборгованості, сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється і у тому випадку, коли громадянин має заборгованість із сплати обов’язкової частки внеску/платежу об’єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день внесення подання об’єднанням.

Наявність аналогічної заборгованості з оплати інших житлово-комунальних послуг не тягне за собою припинення надання субсидій, але враховується при розгляді питання про призначення субсидії на наступний період.

Запитання щодо повернення коштів невикористаних і зайве нарахованих субсидій

Чи повертаються до бюджету невикористані суми субсидії, яка призначається на тверде паливо і скраплений газ та на житлово-комунальні послуги?

Якщо так, то яка формула розрахунку?

За який період у такому випадку проводиться розрахунок невикористаних сум субсидії?

Відповідно до Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 534, розрахунок невикористаних сум субсидії проводиться  надавачами послуг станом на 1 травня та 1 жовтня за особовим рахунком споживача - громадянина, якому призначено субсидію на опалювальний (неопалювальний) сезон, що закінчився.

Зауважимо, що надавач послуг, який здійснює зазначений розрахунок, не має інформації про те, який саме тип субсидії призначено домогосподарству.

Розрахунок і повернення невикористаних сум субсидії на комунальні послуги, що призначається разом з субсидією на придбання скрапленого газу і твердого палива, здійснюється у тому ж порядку і за тим самим механізмом, що і для субсидій, призначених на оплату житлово-комунальних послуг.

Як повертається сума надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії: зменшується нарахування субсидії по актам звірки з управителями, виконавцями комунальних послуг чи повертається готівкою управителями, виконавцями комунальних послуг або громадянином?

Відповідно до пункту 22 Положення на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення сума надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії повертається управителем, об’єднанням, виконавцем комунальної послуги, громадянином.

У разі відмови управителя, об’єднання, виконавця комунальної послуги або громадянина добровільно повернути суму надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії питання про її примусове стягнення вирішується у судовому порядку.  

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення враховує зазначену суму під час здійснення розрахунків з таким надавачем, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом, та відображає разом з нарахуваннями поточного місяця у щомісячному акті звіряння розрахунків за надані послуги.

Якщо суму надміру нарахованої (виплаченої) субсидії повертає громадянин, він може внести її готівкою на рахунок структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повертає до державного бюджету зазначені кошти.

Чи мають право сім’ї, які не мають індивідуального опалення електроенергією, але для обігріву приміщень використовують побутові електроприлади, та під час опалювального сезону не використали всю суму житлової субсидії внаслідок її економії, отримати монетизовану частину невикористаної субсидії ?

Так, мають.

При виявленні порушення у травні 2018 року чи має право структурний підрозділ соціального захисту населення зняти кошти з особових рахунків організацій-надавачів послуг незаконно призначеної субсидії за минулі та поточний роки?

Відповідно до пункту 22 Положення за рішенням комісії надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється у разі, коли:

у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

громадянин не повідомив структурному підрозділу з питань соціального захисту населення про обставини, зазначені у пункті 16 Положення, протягом 30 календарних днів з дня їх виникнення;

виникли обставини, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення (будинок), іншу місцевість, у разі смерті одинокої особи;

під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення житлової субсидії, які вплинули на право призначення житлової субсидії або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

виникнення обставин, зазначених в абзаці сьомому пункту 7 Положення.

На вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення сума надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії повертається управителем, об’єднанням, виконавцем комунальної послуги, громадянином.

Чинним Положенням не обмежується строк, за який здійснюється перерахунок субсидії  і визначення розміру надміру нарахованої субсидії у таких випадках

                                                                                                    


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь