A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Сокирянська міська територіальна громада
Чернівецька область, Сокирянський район

Шляхи підвищення якості освіти в умовах Нової української школи

Дата: 04.09.2019 15:18
Кількість переглядів: 3685

На сучасному етапі розвитку суспільства, що характеризується змінами в усіх його сферах і соціальних інститутах, особливо гострими постають питання якісного навчання підростаючого покоління. Якість освіти зводиться до якості навчання. Саме навченість дитини визнається оптимальним, проголошується головним критерієм якості освіти.

 

 

Але що це - якісна освіта? Поняття «якість освіти» у вузькому розумінні це якість результатів освітнього процесу, тобто якість освіченості учнів, якість знань, умінь, володіння процедурами творчої діяльності, вихованості й т.д. Якість освіти в широкому розумінні - це і якість результатів освітнього процесу, і якість реалізації освітнього процесу, і якість умов його протікання.

Держава постійно здійснює моніторинг якості освіти, забезпечує його прозорість, сприяє розвитку громадського контролю. Відстежувати досягнення цього критерію покликаний всебічний моніторинг навчально-виховного процесу, який дає змогу оперативно розв'язувати поточні проблеми, не чекаючи їх можливого розвитку.

Ті заклади, які першими усвідомили таку необхідність, націлені на безпосередню невідкладну реалізацію запитів батьків та учнів щодо якості освіти. . Кожна школа працює над підвищенням якості знань учнів.

 

 

Але що очікують батьки, учні та вчителі від школи?

Батькам учнів потрібно, щоб школа забезпечила:

- можливість отримання якісної освіти загальної та повної;

- якісну підготовку школярів до вступу в заклади вищої, середньої та початкової професійної освіти;

- початкову професійну підготовку учнів третьої ступені школи;

- цікаве дозвілля дітей;

а також, щоб були створені умови для:

 

 

 

 

- задоволення різноманітних інтересів і потреб учнів та розвитку здібностей школярів;

- формування інформаційної грамотності та оволодіння сучасними інформаційними технологіями;

- збереження та зміцнення здоров'я дітей.

 

 

 

Учням потрібно, щоб у школі:

- було цікаво вчитися;

- були в наявності комфортні психолого-педагогічні і матеріальні умови для успішної навчальної діяльності, спілкування, самореалізації;

- була можливість отримати якісну середню освіту та початкову професійну підготовку;

- були умови для опанування сучасними інформаційними технологіями.

 

 

Педагоги очікують:

- створення в школі комфортних психолого-педагогічних і матеріальних умов для здійснення професійної діяльності;

- покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;

- створення умов для творчої самореалізації в професійній діяльності.

 

 

Звісно школа починається з уроку – це ключовий елемент навчально-виховного процесу. Від якості проведення уроку безпосередньо залежить якість викладання предмету і як наслідок якість отриманих навчальних досягнень учнів. Сучасний урок вимагає постійної модернізації та вдосконалення. Тільки творчий підхід до уроку з урахуванням нових досягнень у галузі педагогіки, психології та передового досвіду забезпечить високий рівень викладання. Учитель знаходиться у постійному пошуку шляхів, що допоможуть зробити урок змістовним, цікавим, інформативним, корисним, результативним, таким, щоб ніхто з учнів не залишився байдужим, кожен мав змогу реалізувати себе та відчути власну причетність до всього, що відбувається на уроці. Тому дати якісний урок – доволі складно навіть для досвідченого педагога.

 

 

Для підвищення якості знань учнів, вчитель повинен доповнювати урок, як основну форму навчання, іншими формами організації педагогічного процесу. Цими додатковими формами можуть бути екскурсії, консультації, додаткові заняття, а також допоміжні форми, які спрямовуються на задоволення багатосторонніх інтересів і потреб, до них відносять факультативи та різноманітні форми гурткової та клубної роботи.

 

 

Уроки потрібно будувати таким чином, щоб учні переключалися з одного на інший вид навчальної діяльності і не загубили інтерес та бажання дізнатися більше.

Для цього використовуюся :

 • проектні технології, що забезпечують інтеграцію предметних знань і вмінь із різних предметів і видів діяльності;
 • ігрові технології, які формують навички розв’язувати творчі завдання на основі вибору альтернативних варіантів;
 • технології особистісно зорієнтованого, диференційованого навчання;
 • інтерактивні технології (робота в групах, метод проектів, «мозковий штурм», «ажурна пилка», «кейс-метод», «акваріум», рольові й ділові ігри, «велике коло», «шкала думок», «бесіда за Сократом», «асоціативний кущ», «відкритий мікрофон», вправи-енергізатори, групова дискусія, взаємне навчання тощо);
 • технології проблемного навчання;
 • технологіі співпраці

Але якісний урок неможливо провести без його якісної підготовки.

 

 

Якість роботи учителя, спрямованої на якість результату навчальної діяльності учнів, складається з таких показників:

- відповідного рівня володіння вчителем навчальним предметом, над підвищенням якого учителеві необхідно постійно працювати;

- відповідного рівня методичної підготовки, яка ґрунтується на врахуванні вікових особливостей школярів, особистісно-зорієнтованому підході до організації навчання і виховання, володіння ним сучасними формами, методами і технологіями навчання;

- якості планування навчально-виховного процесу;

- якості підготовки до уроку;

- якості проведення уроку;

- навичок самоаналізу власної педагогічної діяльності на уроці;

- вміння здійснювати моніторинг навчальних досягнень школярів та корекцію в організації навчально-виховного процесу.

 

 

Отже ефективність навчального процесу багато в чому залежить від вміння вчителем правильно організувати урок і вибрати ту чи іншу форму проведення заняття. Запорукою успішної активності є використання інноваційних технологій, нетрадиційних форм уроків, оскільки вони роблять навчальний процес привабливим для учнів, підвищують їхню мотивацію. Активну участь в уроці приймають всі діти класу, у тому числі і слабкі, що дозволяє підвищувати якість знань всіх дітей без виключень.

 

 

У підвищенні якості навчання важливі також і психологічні умови перебування дітей. Як правило, успішність школярів набагато нижче там, де з їх думкою не рахуються, вони не розуміють сенсу навчання і не відчувають свою значущість, а також не можуть налагодити відносини з однокласниками та вчителями. І тут знову велика роль педагога, адже хороший учитель, як психолог, знає підхід до будь-якій дитині.

Але можна вважати лише, вчителя, головною ланкою на шляху до підвищення якості навчання?Я вважаю що ні. Говорячи про якість навчання, потрібно пам`ятати, що найбільш ефективний спосіб його підвищення - це зацікавленість дітей .У школі для цього є вчитель,але не кожна дитина вчасно робить домашні завдання, щовечора повторює пройдений матеріал і відкладає вбік усе, що її відволікає від навчання.Дуже часто батьки сварять, дорікають дитині за лінь, відсутність мотивації й безвідповідальність, що дитина цінує друзів або електронні гаджети більше, ніж навчання. Насправді більшість дітей мотивовані, хоч і не тим, чим, на їх погляд, повинні.Отже велику роль повинні відігравати батьки, як ще одна ланка у шляху до підвищення якості навчання.

 

 

Батьки повинні:

 • долучитись до навчального процесу-необхідно допомогти дитині створити оптимальну структуру занять, яку сама вона створити ще не може. Ця структура передбачає продуманий розклад із зазначенням часу, відведеного для занять, і часу на відпочинок. Батькам доведеться простежити за його дотриманням. Протягом відведеного часу на заняття, не допускати використання електронних пристроїв (телефон, планшет і т. п.), оскільки ніщо не повинно відволікати увагу дитини. Цє правило не повинно нагадувати покарання, воно покликанє допомогти дитині виробити ефективний робочий режим і зосередитись на шкільних предметах.
 • ввести правило «коли» - один з уроків життя свідчить: ми отримуємо задоволення тоді, коли робота завершена. За роботу ж платять після її виконання. Тому почніть казати наступним чином: «Коли зробиш домашнє завдання, можемо разом подивитись той фільм, про який ти згадував». Введіть це правило й дотримуйтесь його. Якщо дитина ще не здатна самостійно планувати й ініціювати, наполегливо дотримуйтеся цього правила. Тим самим ви допоможете їй навчитись робити те, що її власний мозок поки що не може забезпечити, – навчите її структурувати час. 

 • запитувати вчителя - якщо оцінки та працездатність дитини не на висоті, батьки можуть разом з вчителями розробити план порятунку ситуації. Наприклад, учитель може перевіряти, чи забрала дитина все необхідне зі школи, а батьки будуть перевіряти, чи добре вона зібрала портфель до школи. Як тільки батьки побачуть, що дитина почала краще розпоряджатись і керувати своїм часом, виконувати домашні завдання, повторювати матеріал перед контрольними роботами, це буде сигналом про те, що батькам час трохи відступити.
 • визначити місце для занять - можливо, батькам треба буде посидіти біля дитини, доки вона робить домашню роботу або, принаймні, перебувати поруч з нею, щоб у потрібний момент допомогти їй. Може, дитині знадобиться тихе місце для занять, подалі від галасливих братиків і сестричок. А може, навпаки, дитина буде краще займатись у спільній кімнаті з усіма членами сім'ї. Треба допогти їй перевірити це на практиці. Але як тільки ви визначите, яке місце для занять буде кращим, нехай дитина знаходиться саме там. Не треба виконувати домашню роботу замість дитини. Допомога батьків може полягати в тому, щоби перевірити виконане завдання й розпитати дитину, як вона засвоїла той чи інший матеріал.
 • бути добрими, але непохитними - робити усе можливе, щоб бути добрим, корисним, послідовним батьком, і непохитно чинити опір спокусі покарань, надмірного втручання й контролю. Після кожної негативної взаємодії з дитиною спробувати створити десять позитивних.
 • навчати дитину знайти баланс інтересів - замість того щоб  гніватися з приводу оцінок вашої дитини, треба допомогти їй знайти життєвий баланс між дружніми відносинами, навчанням й сімейними заходами. Брати участь у шкільних справах дитини, проявляти інтерес до шкільних проектів.

 

Отже можна виділити такі шляхи підвищення якості навчання:

 • постійне підвищення наукової ерудиції, педагогічної майстерності вчителя;
 • комплексне планування уроків;
 • раціональне використання часу уроку;
 • використання навчального матеріалу різного змісту, виду і форм;
 • використання нетрадиційних форм і методів навчання та виховання ;
 • поліпшення матеріальної бази учбового закладу, кабінетів;
 • створення умов для творчості в індивідуальній і колективній діяльності;
 • упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;
 • врахування індивідуальних особливостей учнів;
 • залучення батьків до навчального процессу. 

 

Саме так я бачу шляхи підвищення якості навчання. Ефективність підготовки вчителя до уроків, взаємодія батьків з дітьми і вчителями доводять такі результати: учні із задоволенням відвідують уроки, охоче виконують домашні завдання, зацікавлено беруть участь у навчальних проектах, мають достатній та високий рівень навчальних досягнень, стають учасниками та переможцями різних конкурсів.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь