A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Сокирянська міська територіальна громада
Чернівецька область, Сокирянський район

Умови призначення соціальних виплат з 01 липня 2020 року

Дата: 05.08.2020 09:59
Кількість переглядів: 307

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову 22 липня 2020 року №632 «Деякі
питання виплати державної соціальної допомоги», якою, зокрема затверджено Порядок
обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів
державної соціальної допомоги, та прийнято інші зміни до умов отримання різних видів
державної соціальної допомоги.
До середньомісячного сукупного доходу з 01 липня 2020 року враховуються такі
доходи:
заробітна плата в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб;
грошове забезпечення військовослужбовців;
пенсія, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці;
стипендія, у тому числі із сумою її індексації, нарахованої відповідно до закону (крім
соціальної стипендії, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського
піклування, та особам з їх числа);
соціальні виплати, які призначаються структурними підрозділами з питань соціального
захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,
виконавчими органами міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі
утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення), у тому числі житлова субсидія
та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого
газу;
допомога по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального
страхування;
грошові перекази, отримані із-за кордону;
інші доходи, відомості про які отримано від ДПС і Пенсійного фонду України, а також
доходи, які задекларовано особою.
До середньомісячного сукупного доходу не включаються такі соціальні виплати:
частина допомоги при народженні дитини, виплата якої проводиться одноразово;
частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої проводиться одноразово;
одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”;
державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;
компенсація послуги “муніципальна няня”, що виплачується отримувачу такої послуги;
державна соціальна допомога, яка виплачується з надбавкою на догляд за дитиною з
інвалідністю підгрупи А.

До середньомісячного сукупного доходу також не враховуються:
суми сплачених особою аліментів (за умови документального підтвердження фактичної
сплати);
суми отриманих аліментів;
спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який
народився в господарствах фізичних осіб;
доходи від розміщення депозитів;
оплата праці членів виборчих комісій, а також осіб, яких залучають до роботи у цих
комісіях, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та
результатів виборів;
допомога громадських та благодійних організацій;
допомога на поховання;
матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, а також
сім’ям, у яких проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку
чи піклування, яка виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів;
допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій
незалежно від форми власності, є одноразовою та отримана протягом одного календарного
року;
вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів
реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості самостійно придбаних технічних
засобів реабілітації, вартість отриманих дитячих новорічних подарунків;
суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, завданої здоров’ю працівника під
час виконання ним своїх трудових обов’язків;
одноразова натуральна допомога “пакунок малюка”;
допомога, отримана в межах реалізації соціальної благодійної програми з відновлення
добробуту мешканців і розвитку територіальних громад Донецької та Луганської областей.
Змінено умови отримання допомоги на дітей одиноким матерям. Зокрема:
допомога на дітей одиноким матерям не призначається, якщо:
1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок
періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової
служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не
здобували освіти за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої,
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не
зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу,
сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи (крім
випадків, передбачених в абзацах десятому ? чотирнадцятому цього пункту).
Допомога на дітей одиноким матерям у зазначеному випадку призначається, якщо
особи протягом періоду, за який враховуються доходи:
сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох
місяців; доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які
потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-
консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, за
дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади
розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання,
дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, які
отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідності, за особою з інвалідністю І групи, за
особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю
віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні
послуги з догляду відповідно до законодавства;
2) особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за
призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, здійснили купівлю земельної
ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів,
інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім

медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та
соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату
купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;
3) у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на
тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній
Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах,
що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що
підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку,
квартири), за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної
допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505;
4) у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає
державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і
причепа).
Якщо у складі сім?ї є непрацюючі працездатні особи, які досягли 18-річного
віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, і протягом цього періоду
зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні менше трьох місяців або які (за яких) не
сплатили (не сплачено) мінімального розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який
враховуються доходи, допомога на дітей одиноким матерям призначається:
не більше ніж на два шестимісячних періоди, якщо:
- у складі сім’ї є особа з інвалідністю, яка згідно з висновком лікарсько-консультаційної
комісії потребує постійного стороннього догляду;
- відсутність будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного
та/або кількох членів сім’ї.
Допомога на дітей одиноким матерям за таких умов на наступний строк призначається
не раніше ніж через шість місяців після завершення виплати такої допомоги;
на один шестимісячний період, якщо сім’я є багатодітною і звернулася за
призначенням допомоги на дітей одиноким матерям у липні ? грудні 2020 року.
Якщо непрацююча працездатна особа працевлаштувалася або забезпечила
себе роботою самостійно у шестимісячному періоді отримання допомоги на дітей
одиноким матерям, до сукупного доходу сім’ї під час призначення такої допомоги на
наступний період враховується лише 50 відсотків доходу, отриманого у вигляді
заробітної плати (грошового забезпечення), або доходу від підприємницької діяльності.
Ця норма застосовується одноразово під час наступного звернення за призначенням
допомоги на дітей одиноким матерям.
Змінено також умови отримання державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям.
Державна соціальна допомога не призначається, якщо:
1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок
періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не
провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за
денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-
технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні
або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який
враховуються доходи (крім випадків, передбачених у пункті 11 цього Порядку).
Державна соціальна допомога у зазначеному випадку призначається, якщо особи  протягом
періоду, за який враховуються доходи:
сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;
доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують
догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії,
але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, за дітьми, хворими на тяжкі
перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні
захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч,
тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні

захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують
трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, за
особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу,
за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку;
надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства;
2) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед
зверненням за призначенням державної соціальної допомоги здійснили купівлю земельної
ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших
товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних,
освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними
нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати
перевищує 50 тис. гривень;
3) у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке
розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях,
Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах на території яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що
розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено
актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири),  за формою
згідно з додатком до  Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним
особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271; 2015 р., № 70, ст. 2312);
4) у власності малозабезпеченої сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що
підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і
причепа).
Якщо у складі малозабезпеченої сім’ї є непрацюючі працездатні особи, які досягли 18-
річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, і протягом цього періоду
зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні менше трьох місяців або які (за яких) не
сплатили (не сплачено) мінімального розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи,
державна соціальна допомога призначається:
1) не більше ніж на два шестимісячних періоди, якщо:
у складі сім’ї є особа з інвалідністю, яка згідно з висновком лікарсько-консультаційної
комісії потребує постійного стороннього догляду;
відсутність будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або
кількох членів сім’ї.
Державна соціальна допомога за таких умов на наступний строк призначається не раніше
ніж через шість місяців після завершення виплати такої допомоги;
2) на один шестимісячний період, якщо малозабезпечена сім’я є багатодітною або у складі
малозабезпеченої сім’ї є одинока мати (одинокий батько), що не перебуває у шлюбі, і запис про
батька (матір) такої дитини до Книги реєстрації народжень внесено в установленому порядку за
вказівкою матері (батька), або мати (батько) у разі смерті одного з батьків і звернулася
(звернувся) за призначенням державної соціальної допомоги у липні - грудні 2020 року.
Середньомісячний сукупний дохід малозабезпеченої сім’ї - обчислений у
середньому за місяць дохід усіх членів малозабезпеченої сім’ї, одержаний ними протягом
шести місяців.
Шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю
звернення за призначенням державної соціальної допомоги (далі - період, за який враховуються
доходи).
Призначення і виплата державної соціальної допомоги здійснюються
управлінням соціального захисту населення Сокирянської районної державної
адміністрації.
У територіальній громаді, в якій утворено виконавчі органи сільської, селищної,
міської ради, заяви з необхідними документами приймаються уповноваженими
посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади (далі ? посадова особа територіальної громади) та
передаються відповідному органу соціального захисту населення.

                                                                                                                                               

Вікторія Макарець

Начальник відділу з соціальних питань виконкому Сокирянської міської ради


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь