A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Сокирянська міська територіальна громада
Чернівецька область, Сокирянський район

Державна фіскальна служба України інформує

 

Продаж фізичними особами рухомого майна: порядок оподаткування

Головне управління ДПС у Чернівецькій області роз'яснює, порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) операцій з продажу або обміну фізичними особами об’єктів рухомого майна визначений статтею 173 ПКУ.

Відтак дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох та більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 Податкового кодексу, а саме 5 відсотків.

Як виняток, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню.

Отже, доходи, отримані фізичною особою – резидентом від продажу протягом звітного (податкового) року одного легкового автомобіля, одного мотоцикла та одного мопеда, не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб.

Дохід від продажу протягом звітного (податкового) року двох та більше об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою 5 % та військовим збором за ставкою 1,5%.

Такий дохід визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).

Середньоринкова вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів визначається щокварталу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку (для кожної марки, моделі таких транспортних засобів з урахуванням року випуску та пробігу, на підставі аналізу фактичних цін продажу відповідних транспортних засобів), і оприлюднюється на офіційному веб-сайті цього органу в режимі вільного доступу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Дохід від операцій з продажу об'єктів рухомого майна, що здійснюються фізичними особами - нерезидентами, оподатковується за ставкою 18%.

 

Запитання дня: чи може скористатись розстроченням приватний підприємець, який має борг з ЄСВ

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області роз’яснюють,  підприємці зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Cума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Отже, єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника. Якщо підприємцем не отримано дохід у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску (у 2020 році – 1039,06 грн.).

У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

У податковій службі Буковини наголошують, законодавством, що регулює порядок нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, не передбачено розстрочення та відстрочення по сплаті заборгованості єдиного внеску.

Зазначена норма передбачена ст. 7ч. 11 та 12 ст. 9 Закону України від 08.07.2010 р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Працівники, які утримують двох чи більше дітей можуть скористатись правом на податкову соціальну пільгу

Сокирянське управління ГУ ДПС у Чернівецькій області повідомляє, що  платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, може скористатись правом на податкову соціальну пільгу у розрахунку на кожну дитину.

При цьому розмір нарахованої заробітної плати протягом звітного місяця, який дає право на застосування пільги на 2-х дітей не має перевищувати 5880,00 грн, на 3-х дітей – 8820,00 грн, на 4-х дітей – 11760,00 гривень.

Працівник, який утримує двох чи більше дітей і в якого нарахований дохід не перевищує вищезазначені розміри, має право на застосування пільг, зокрема на кожну дитину віком до 18 років, яка не є особою з інвалідністю в сумі 1051 грн та на кожну дитину з інвалідністю – 1576,50 гривень.

Пільга застосовується до нарахованого місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати) та з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про її застосування та документів, що підтверджують таке право. Перелік зазначених документів та порядок їх подання затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1227.

 

 

За несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи передбачена відповідальність

Фахівці Сокирянського управління ГУ ДПС у Чернівецькій області нагадують, що до 1 травня 2020 року триває кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року, під час якої окремі категорії фізичних осіб зобов’язані подати річні податкові декларації про майновий стан та доходи та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору.  

Звертаємо увагу платників,  що з 1 січня 2020 року дана декларація подається за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 25.04.2019 №177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року № 859».

 

Несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності,  тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Крім того, відповідно до статті 164¹ Податкового кодексу України про адміністративні правопорушення за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, наведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі, якщо контролюючий самостійно визначає суму податкового зобов'язання, до фізичної особи застосовується штраф у розмірі 25 відс. суми донарахованого податку, а при повторному протягом 1095 днів порушенні – 50 відс. суми нарахованого податкового зобов'язання.

 

 

Прийняття на роботу – особливості подання повідомлення до податкової служби

Який порядок та особливості подання повідомлення про прийняття на роботу працівника?

Відповідно до ч. 3 ст. 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням роботодавця, та повідомлення про це відповідного органу ДПС у порядку, установленому Кабміном.

Порядок повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджено постановою КМУ від 17.06.15 р. № 413 (далі – Порядок № 413). Відповідно до нього повідомлення за встановленою формою подається роботодавцем до територіального податкового органу за основним місцем обліку як платника єдиного внеску (ЄСВ).

Відповідно до Порядку № 413 повідомлення про прийняття працівника на роботу може бути надане в один із таких способів:

засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

на паперових носіях разом із його копією в електронній формі;

на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більш як із п’ятьма особами.

Які особливості заповнення форми про прийняття на роботу працівника?

Заповнення форми повідомлення про прийняття на роботу має свої особливості..

Зокрема:

повідомлення може бути представлено на паперових носіях, якщо на дату формування такого повідомлення роботодавцем прийнято на роботу не більше 5 працівників;

повідомлення підписується керівником підприємства, який здійснює прийняття працівника на посаду;

у реквізиті повідомлення «Реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта працівника» в разі прийняття на роботу фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це орган ДПС і має відповідну відмітку в паспорті, може бути вказана інформація про номер паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм (у формі картки), який складається з 9 цифр;

у разі прийняття на роботу сумісника у графі 4 повідомлення «Категорія працівника» слід прописати цифру «2» (наймані працівники без трудової книжки).

 

 

Сокирянським управлінням ГУ ДПС у Чернівецькій області

 у січні-лютому 2020 року  забезпечено 51 мільйон гривень податків і зборів до Зведеного бюджету

Станом на 01 березня 2020 року надходження до Зведеного бюджету склали 51,0 млн. грн. податків та зборів, що на 7,8 млн. грн. більше минулорічних надходжень.

З них податку на доходи з фізичних осіб платниками сплачено 26,0 млн. грн., що на 4,6 млн. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Податку на додану вартість до Державного бюджету зібрано 9,6 млн. грн., що на 2,1 млн. більше, ніж за січень-лютий 2019 року.

Надходження земельного податку та орендної плати за землю склали 2,3 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг надходжень зменшився на 0,2 млн. грн.  

За січень-лютий 2020 року юридичними та фізичними особами - підприємцями сплачено 3,7 млн. грн. єдиного податку, що на 0,4 млн. грн. більше, ніж за січень-лютий 2019 року. До місцевих  бюджетів надійшло 0,4 млн. грн. єдиного податку з сільгосптоваровиробників.   

  У січні -лютому 2020 року страхувальники  Сокирянщини та міста Новодністровськ сплатили  понад 27  мільйонів  гривень  єдиного внеску  

Протягом січня-лютого 2020 року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили  27,4 млн. гривень, в т.ч. по Сокирянському району – 17,5 млн. грн., по м. Новодністровськ – 9,9 млн. грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження збільшились на 4,5 млн. грн.

 26 млн. грн. ПДФО сплатили платники Сокирянщини та міста Новодністровськ

За січень-лютий 2020 року до Зведеного бюджету надійшло 26,0 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, з них по Сокирянському району 16,0 млн. грн., по м.Новодністровськ – 10,0 млн. грн. Це на 4,6 млн. грн. більше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів. Так, за січень-лютий  поточного року місцеві скарбниці Сокирянщини  та Новодністровська отримали 19,5 млн. грн. цього податку, що на 3,4 млн. грн. більше, ніж торік. До державного бюджету надходження склали 6,5 млн. грн.

Платники податків Сокирянщини та м.Новодністровська  на потреби української армії направили   майже 2 млн.грн. військового збору

За січень-лютий 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Сокирянському управлінні ГУ ДПС у Чернівецькій області  сплатили 1,9 млн. грн. військового збору, в т. ч. по Сокирянському району-1,2 млн. грн., по м. Новодністровськ –0,7 млн. грн.  В порівнянні з січнем-лютим минулого року  надходження збільшилися на 0,3 млн. грн.

 

Начальник Сокирянського

управління ГУ ДПС у Чернівецькій області                                        Альбіна ГЛАДКА

 

 

 

З початку 2020 року центри обслуговування платників  Сокирянського управління надали  683 адміністративних послуг

За січень - лютий 2020 року центрами обслуговування платників Сокирянської та Новодністровської державних податкових інспекцій Сокирянського управління ГУ ДПС у Чернівецькій області надано 683 адміністративних послуг.  З них найбільш запитуваними є :

- видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків  -  373;

 - реєстрація книг обліку розрахункових операцій  - 39;

- надання витягу з реєстру платників єдиного податку – 48;

- реєстрація платника єдиного податку – 45;

- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 45;

Сокирянське управління ГУ ДПС у Чернівецькій області нагадує, що контроль за своєчасним та якісним обслуговуванням, оперативне реагування на проблемні питання та надання допомоги відвідувачам ЦОП здійснюють модератори  за телефонами:

Сокирянська ДПІ  - (03739)2-22-12, факс (03739)2-00-51

Новодністровська ДПІ – (03741) 3-23-62

 

 

Старший державний інспектор

сектору податкових сервісів                                                     Антоніна МОСКОВЧУК

 

 

 

 

Податкова служба закликає буковинців терміново погасити понад 22,7 млн грн боргу зі сплати податку на нерухоме майно

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області роз’яснюють, що статтею 266 Податкового кодексу України платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначені фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової або нежитлової нерухомості, що перевищує розмір пільгової загальної площі. (інфографіка за 2019,2018). До боржників податківці застосовують заходи стягнення визначені нормами ПКУ. Зокрема, вимоги про сплату боргу скеровуються до органів державної виконавчої служби.

Податківці наголошують, податок на нерухоме майно є винятково місцевим податком та  одним з джерел наповнення місцевих бюджетів. Рішення про ставки та пільги зі сплати податку розміщуються на сайтах місцевих рад.

Громадяни зобов’язані сплачувати податок щорічно до 29 серпня, у поточному році за минулий рік за ставками і з урахуванням пільг: тобто у 2019 році за 2018 рік, у 2018 за 2017 рік.

Якщо з невідомих причин буковинці - власники нерухомості не отримали  повідомлення - рішення про сплату податку на нерухомість чи дані вказані у ньому неточні то згідно з п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 ПКУ мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо: об’єктів нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку; розміру загальної площі об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку; права на користування пільгою із сплати податку; розміру ставки податку; нарахованої суми податку.

 З адресами ЦОПів можна ознайомитись на офіційному порталі за посиланням: http://cv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/tsentri-obslugovuvannya-platnikiv-poda/.

Також, інформацію щодо сум заборгованості можна отримати у відділі погашення боргу Головного управління ДПС у Чернівецькій області за телефоном (0372)545635 або в Електронному кабінеті в розділі «Стан розрахунків з бюджетом».

Заборгованість буковинців зі сплати податку на нерухоме майно у розрізі районів області станом на 01.02.2020 року та нові рахунки для сплати за посиланням: https://cv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/409964.html.

 

Запитання дня – подання звітності у разі припинення підприємницької діяльності

 В який термін ФОП подають звіт та сплачують ЄВ у разі припинення підприємницької діяльності?

  У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області роз'яснюють, відповідно до п.п. 3 п. 1 розд. ІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 із змінами і доповненнями (далі – Інструкція № 449), платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) є ФОП, в тому числі ФОП - платники ЄП.

Згідно з п. 2 розд. ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 435), ФОП, в тому числі ФОП - платники ЄП, формують та подають до контролюючих органів Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (далі – Звіт) самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом.

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності страхувальників, зазначених у п. 2 розд. ІІІ Порядку № 435, такі особи зобов’язані подати самі за себе Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності (п. 10 розд. ІІІ Порядку № 435).

Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна» формують та подають до контролюючого органу страхувальники, зазначені у п. 2 розд. ІІІ Порядку № 435, – протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності (п. 11 розд. ІІІ Порядку № 435).

Відповідно до п.п. 1 п. 13 розд ІV Інструкції № 449 для платників, зазначених у п.п. 3 п. 1 розд. II Інструкції № 449, останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити ЄВ, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення.

ЄВ сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання Звіту із зазначенням типу форми «ліквідаційна».

 

 

 

Спрощенцям - боржникам податківці анулюють свідоцтво платника єдиного податку

 У Головному управлінні ДПС ум Чернівецькій області роз’яснюють, що строк сплати єдиного податку для підприємців першої та другої груп визначено нормами ПКУ - нe пізніше 20 числа поточного місяця. Інакше, якщо 20 число випаде на вихідний або святковий день, то термін сплати переноситься на попередній робочий день.

У 2020 році термін сплати єдиного податку за кожен конкретний місяць не пізніше : 20 січня, 20 лютого, 20 березня, 17 квітня, 20 травня, 19 червня, 20 липня, 20 серпня, 18 вересня, 20 жовтня, 20 листопада, 18 грудня.

Для підприємців та підприємств на 3 групі податку термін сплати настає через 50 днів після закінчення кожного кварталу. Це до 19 лютого 2020 за останній квартал 2019 р, та поквартально у 2020 році  відповідно до  20 травня, до 19 серпня, до 19 листопада  та до 19 лютого 2021 року.

Також наголошують, що за несвоєчасну сплату єдиного податку для ФОП передбачена  відповідальність згідно з п. 122.1 ст. 122 ПКУ. Зокрема, несплата (неперерахування) фізичною особою - платником єдиного податку, визначеною підпунктами 1 і 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ, авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відс. ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до ПКУ.

Ще податківці звертають увагу підприємництва, що на офіційному веб-порталі ДПС України працює електронний сервіс «Електронний кабінет» https://cabinet.tax.gov.ua/. Робота в особистому кабінеті здійснюється з використанням електронного цифрового підпису. Електронний ресурс дозволяє отримати всіляку інформацію та послуги, серед яких стан розрахунків з бюджетом.

Також на офіційному порталі Державна податкова служба України у розділі «Переліки» публікується «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг». Детальніше за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/296361.html. Телефон для довідок  0372(54-56-35). 

Необхідно знати, що боржникам – платникам єдиного податку за наявності податкового боргу доведеться розпрощатися зі спрощеною системою оподаткування, а отримані доходи будуть оподатковані за правилами загальної системи оподаткування. За допущення боргу у 2019 році позбавили реєстрації платника єдиного податку 1011боржників.

 

ДПС Буковини: застосування податкової соціальної пільги до доходів багатодітних батьків

На яку ПСП та при якому граничному доході у вигляді заробітної плати фізична особа має право зменшувати дохід у вигляді заробітної плати від одного роботодавця?

У 2020 році податкова соціальна пільга дорівнює 1051 грн при граничному доході 2940 гривень.

Чи має право на ПСП батько, який утримує трьох дітей віком до 18 років, але двоє з яких є його рідними та одна дитина дружини, яка не всиновлена?

Оскільки чоловік не усиновив дитину дружини від першого шлюбу, у нього не виникає обов’язку щодо її утримання. Тобто, він не має права у такому випадку на застосування податкової соціальної пільги на не всиновлену дитину.

Однак, такий платник при отриманні доходу у вигляді заробітної плати, розмір якої у 2020 році не перевищує 5880 грн. на місяць (2940 грн. х 2), та при додержанні всіх інших вимог ст. 169 ПКУ, має право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 1051 грн. у розрахунку на кожну свою дитину.

На яку ПСП та при якому граничному розмірі доходу мають право батьки, які утримують двох спільних дітей віком до 18 років, разом проживають, але не перебувають у офіційно зареєстрованому шлюбі?

Батьки, які утримують двох спільних дітей віком до 18 років, разом проживають, але не перебувають у офіційно зареєстрованому шлюбі, при отриманні доходу у вигляді заробітної плати мають право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 1051 грн. у розрахунку на кожну дитину, при додержанні всіх вимог ст. 169 ПКУ.

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у 2020 році – 5880 грн. на місяць, другому – 2940 гривень.

Чи мають право на ПСП та у якому розмірі батьки, які мають двох дітей, одна з яких є дитиною з інвалідністю?

Платник податків при додержанні всіх вимог ст. 169 ПКУ має право на застосування двох пільг: на кожну дитину віком до 18 років, яка не є особою з інвалідністю, – по 100% пільги (у 2020 році – 1051 грн.), та на кожну дитину з інвалідністю – по 150% (у 2020 році – 1576,50 гривень).

 

 

 

 

 

Буковинські податківці розглянули 62 запити на публічну інформацію

Про це інформують у Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області. Та роз'яснюють, у січні 2020 року до регіонального податкового відомства  від платників надійшло 62 запити на публічну інформацію.

Доцільно зазначити, більшість запитувачів, які направили до податкової служби області запити - фізичні особи (59), 1 запит надійшов від юридичних осіб.

Ще 2 запити переадресовано від інших органів виконавчої влади як розпоряднику інформації.

Запитувачі, зокрема зверталися з проханням надати інформацію щодо: складення податкових вимог про сплату ЄСВ; сум задекларованого доходу ФОП; про наявність або відсутність заборгованості по єдиному податку та ЄСВ.

Відтак, за результатами розгляду задоволено 61 запит на отримання публічної інформації (або 98 % від загальної кількості запитів), та і запит направлено іншим розпорядникам інформації, у володінні яких вона знаходиться.

До відома платників: отримати публічну інформацію, розпорядником якої є Головне управління ДПС у Чернівецькій області, може кожен бажаючий. Більш детально щодо порядку складання та форми подання запиту можна ознайомитись на офіційному порталі «Територіальні органи ДПС у Чернівецькій області» >Головна>ДПС у регіоні>Публічна інформація за посиланням: https://cv.tax.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/dostup-do-publichnoi-info/

 

Запитання від платника: спрощена система оподаткування

За яких умов ФОП можуть бути платниками ЄП першої – третьої групи?

Відповідно до п.п. 1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) до платників єдиного податку, які відносяться до першої групи, належать фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень.

До платників єдиного податку, які відносяться до другої групи, згідно з п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ належать фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ не поширюється на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

До платників єдиного податку, які відносяться до третьої групи, належать фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень (п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ).

Разом з цим умови, відповідно до яких фізичні особи – підприємці не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп, зазначені у п. 291.5 ст. 291 ПКУ.

 

 

Сокирянським управлінням ГУ ДПС у Чернівецькій області

 за січень-грудень 2019 року  забезпечено понад  314 мільйонів гривень податків і зборів до Зведеного бюджету

Станом на 01 січня 2020 року надходження до Зведеного бюджету склали 314,5 млн. грн. податків та зборів, що на 45,1 млн. грн. більше минулорічних надходжень.

Податку на доходи з фізичних осіб платниками сплачено 175,1 млн. грн., що на  37,4  млн. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Податку на додану вартість до Державного бюджету зібрано 45,4 млн. грн., що на 4,2 менше, ніж за дванадцять місяців 2018 року.

Надходження земельного податку та орендної плати за землю склали 18,8 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяг надходжень збільшився на 1,9 млн. грн.  

За січень-грудень 2019 року юридичними та фізичними особами - підприємцями сплачено 15,4 млн. грн. єдиного податку, що на 3,70 млн. грн. більше, ніж за січень-грудень 2018 року. До місцевих  бюджетів надійшло 1,9 млн. грн. єдиного податку з сільгосптоваровиробників.   

Понад  173  мільйони  гривень  єдиного внеску  сплатили  страхувальники  Сокирянщини та міста Новодністровськ

Протягом січня-грудня 2019 року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили  173,5 млн. гривень, в т.ч. по Сокирянському району 112,1 млн. грн., по м. Новодністровськ – 61,5 млн. грн. В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились на 16,9 млн. грн.

Понад  175 млн. грн. ПДФО сплатили платники Сокирянщини та міста Новодністровськ

За січень-грудень 2019 року до Зведеного бюджету надійшло 175,1 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, з них по Сокирянському району 107,7 млн.грн., по м.Новодністровськ – 67,4 млн.грн. Це на 37,4 млн. грн. більше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів. Так, за січень-грудень поточного року місцеві скарбниці Сокирянщини  та Новодністровська отримали 131,3 млн. грн. цього податку, що на 27,8 млн. грн. більше, ніж торік. До державного бюджету надходження склали 43,8 млн. грн.

 

 

Платники податків Сокирянщини та м.Новодністровська  на потреби української армії направили   13,0 млн.грн. військового збору

За січень-грудень 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Сокирянському управлінні ГУ ДПС у Чернівецькій області  сплатили 13,0 млн. грн. військового збору, в т. ч. по Сокирянському району-8,3 млн. грн., по м.Новодністровськ – 4,7 млн. грн.  В порівнянні з січнем-груднем минулого року  надходження збільшилися на 1,9 млн. грн.

Нагадаємо, ставка податку – 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування та в  повному обсязі перераховується до Державного бюджету.

Кількість адміністративних послуг наданих ЦОП Сокирянської та Новодністровської ДПІ за січень – грудень  2019 року

У Центрах обслуговування платників (далі - ЦОП) Сокирянської та Новодністровської державних податкових інспекціях Сокирянського управління  Головного управління ДПС у Чернівецькій області  представникам бізнесу та громадянам надається широкий спектр адміністративних та інформаційних послуг.

Забезпечується приймання податкової звітності, прийом та реєстрація вхідної кореспонденції, попередній запис громадян на особистий прийом, видача довідок тощо.

Протягом січня – грудень 2019 року ЦОП Сокирянської та Новодністровської ДПІ надано 3563 адміністративних послуг.

Найбільш популярна адміністративна послуга - видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.  Так, у грудні  2019 року громадяни отримали  181 таких відомостей, а з початку року  громадянами отримано  – 1781.

За січень – грудень 2019 року найбільш запитувані  такі  адміністративні послуги:

- видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків – 198

- реєстрація книг обліку розрахункових операцій  - 283

- надання витягу з реєстру платників єдиного податку – 304

- реєстрація платника єдиного податку - 261

 

Начальник Сокирянського

управління ГУ ДПС у Чернівецькій області                        Альбіна ГЛАДКА

 

 

Податківці Буковини візьмуть участь у « Всеукраїнському тижні права»

У Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області розповідають, що вже традиційно щороку проводять заходи в рамках « Всеукраїнського тижня права» та Дня прав людини, який відзначається 10 грудня на згадку про проголошення Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини. Серед яких  - цивільні та політичні права і свободи особистості - рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші.

Заходи з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня права затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 №568-р. Проведення тижня має на меті підвищити рівень правової культури населення, а також поінформованість громадян щодо їхніх конституційних прав та обов'язків, можливостей їх реалізації та захисту.

Під егідою «Тижня права» юристи податкового відомства 2 – 6 грудня будуть надавати консультації з питань прав платників та їх захисту, порядку подання звернень, запитів, скарг, пропозицій.

Крім того, 10 грудня 2019 року з 11.00 до 13.00 год. триватиме спілкування он-лайн на тему: «Реалізація прав людини в органах податкової служби».

 Для майбутніх платників податків у всіх територіальних управління будуть організовані зустрічі та «Дні відкритих дверей».

Також, податківці готують для буковинців брошуру «Права та обов’язки платника податків» та пам’ятки «Загальна декларація прав людини» та «Порядок оскарження рішень податкової служби».

Спікери: Марія Коцим’юк тел. 0372(545576), Оксана Швець (0372) 545611.

Посилання на Указ №1149/2008: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1149/2008

Посилання на розпорядження №568-р: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/568-2019-%D1%80#n2

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь