Звіт міського голови про свою роботу з січня по грудень 2013 р.

Фото без описуМинають останні дні 2013 року. На порозі – світлі новорічні та різдвяні свята, які були й залишаються надзвичайно радісними і хвилюючими у житті кожного із нас. Збагачені новими знаннями та досвідом, ми переосмислюємо минуле, з надією і впевненістю дивимось у майбутнє і сподіваємось на добрі зміни у житті.

            Рік, що минає був непростим, нелегким і водночас цікавим, насиченим важливими політичними й економічними подіями в житті країни. Загалом 2013 рік виявився успішним для мешканців міста, для органів місцевого самоврядування.   

            Відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сьогодні я складаю звіт перед представниками громадськості міста про пророблену роботу протягом 2013 року.

Протягом року, що завершується я здійснював свої повноваження у відповідності до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування». Інших законодавчих і нормативно-правових актів. В поточному році забезпечено роботу виконавчого комітету, апарату міськвиконкому, постійних комісій міської ради, які працювали в межах повноважень над вирішенням потреб мешканців Сокирян.

Одним із головних досягнень протягом 2013 року є стабільність, передбачуваність та спокій  в життєдіяльності міської громади.

Продовжено практику проведення щотижневих нарад працівників апарату міськвиконкому, робочих нарад з керівниками комунальних підприємств, на яких вирішуються поточні питання, планується робота та шляхи вирішення перспективних питань. 

З січня по грудень  2013 року проведено 10 пленарних засідань міської ради (сесій) на яких розглянуто  і прийнято рішення з 114 питань, що охоплюють  питання соціально-економічного розвитку міста, міського бюджету та розширення бази оподаткування, регулювання земельних відносин, забезпечення правопорядку, виконання міських програм, тощо. Усі питання, які  винесено на розгляд сесій міської ради попередньо розглянуто на засіданнях постійних комісій.

У звітному періоді  відбулося 22 засідання виконавчого комітету міськради, на яких розглянуто і  прийнято рішення з 148 різних питань самоврядних і делегованих повноважень.

З метою оперативного управління господарськими і соціальними процесами прийнято 164 розпорядження міського голови, в  тому числі: 71 з основної діяльності та 93 з особового складу.

Одним із пріоритетів у роботі міського голови, апарату міськвиконкому є робота із зверненнями громадян. Протягом звітного періоду до міськвиконкому надійшло  778 письмових звернень, 201 особа побувала на прийомі у міського голови. 

Відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Указів Президента України щодо розгляду звернень громадян, усі звернення  розглянуто, вжито заходів щодо задоволення потреб заявників. Надіслано обгрунтовані відповіді громадянам, у зверненнях яких порушено питання, що виходять за межі компетенції міської влади, або не підлягали задоволенню з об’єктивних причин.

 Найбільш характерні питання, з якими зверталися громадяни:

реформування земельних відносин;

соціальний захист населення;

будівництво житлових будинків і господарських споруд;

    –    ремонт доріг і вулиць;

облаштування зовнішнього освітлення;

робота КП «Сокиряни-благоустрій»;

робота закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування;

робота міського автотранспорту;

взяття на квартирний облік громадян, що потребують покращення житлових умов;

взяття на облік громадян щодо отримання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва.

Стан роботи із зверненнями громадян обговорюється на щотижневих апаратних нарадах при міському голові.

Реалізовуючи повноваження у сфері соціально-економічного розвитку, в грудні 2012 року міською радою схвалено Програму соціально-економічного розвитку міста на 2013 рік. 

Запорукою успішного розвитку міста є збалансований міський бюджет. Саме тому докладено багато зусиль на збільшення його обсягу в порівнянні  з минулими роками. Виконання дохідної частини міського бюджету за 11 місяців поточного року становить 101%. Основним джерелом наповнення загального фонду міського бюджету є податок з доходів фізичних осіб. Обсяг доходів загального фонду збільшився в порівнянні із відповідним періодом 2012 року на 174.6 тис.грн. Обсяг надходжень до спеціального фонду  (без власних надходжень бюджетних установ) за 11 місяців 2013 року збільшився в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на  280.6 тис.грн.  

Слід зазначити, що надходження до міського бюджету за єдиним податком за січень-листопад 2013 року становлять 882.1 тис.грн. , що на 132.8 тис.грн. більше в порівнянні з таким же періодом минулого року. 

Протягом 2013 року аналогічно доходам нарощувались темпи зростання видатків міського бюджету. Виконання видаткової частини склало 6173.7 тис.грн., що на 116.5 тис.грн. більше аналогічного періоду 2012 року. В поточному році, як і в останні роки забезпечено стабільність міського бюджету, контроль балансу надходжень і витрат, стан виконання бюджету та фінансово-бюджетної дисципліни.

Одним із головних пріоритетів в роботі міського голови та міськвиконкому є залучення інвестицій. Ми усвідомлюємо, що залучення іноземних інвестицій в економіку міста, це не лише нові перспективні проекти, але і нові робочі місця, нові технології і виробничі потужності. З цією метою міськвиконкомом сформовано  інвестиційний паспорт міста, міський голова, його заступники беруть участь у семінарах і форумах на яких презентуються нові інвестиційні програми та проекти.

 

Однією з найважливіших і водночас складних ланок міської інфраструктури є житлово-комунальне господарство. В звітному періоді вживалися заходи щодо сталого та надійного функціонування житлово-комунального господарства міста, покращення умов проживання городян, підвищення ефективності та якості наданих послуг.

Організовано роботу щодо забезпечення належного функціонування та покращення фінансово-господарської діяльності КП «Сокиряни-благоустрій», підвищення рівня обслуговування споживачів та поліпшення благоустрою  міста.

В рамках програми реконструкції зовнішнього освітлення міста продовжено роботи з освітлення вулиць., заміни старих енергоемких та нові економні ліхтарі. Освоєно кошти на ці цілі в сумі 25.0 тис.грн.

            В поточному році проведено ремонт доріг по вул. Фурманова, Федьковича, частину вулиці Львівської з гравійним покриттям, ремонту частини  вулиць Горького,   Центральної  з асфальто-бетонним покриттям.  

            З метою організації безпеки руху автотранспорту і пішоходів, особливо в центральній частині міста, міськвиконкомом придбано 32 дорожних знаки.

            Основні проблеми житлово-комунального господарства:

відсутність інвестицій в галузь та брак обігових коштів у КП «Сокиряни-благоустрій» призвели до значного погіршення технічного стану основних фондів, збільшення питомих та непродуктивних витрат матеріальних і енергетичних ресурсів;

внаслідок того, що наявна в КП «Сокиряни-благоустрій» автотракторна техніка вичерпала ресурс роботи, фізично і морально устаріла, є гостра необхідність придбання нової.;

є необхідність активізації роботи щодо  забезпечення повних розрахунків населенням та організаціями  за спожиті житлово-комунальні послуги,  вжиття дієвих заходів щодо покращення фінансово-господарського стану підприємства;

внаслідок обмеженості необхідних коштів на ремонт автошляхів з року в рік виконується незначний обсяг робіт.

У місті постійно створюються сприятливі умови для активізації ділової активності, розвитку підприємницької діяльності. Міською владою стимулюється підприємницька діяльність і приватна ініціатива, що сприяє зменшенню безробіття і покращенню зайнятості громадян. Успішно працюють суб’єкти малого підприємництва у сфері торгівлі, побуту, ресторанного господарства. Малий бізнес і підприємництво тісно пов’язані з умовами, що створені для його розвитку на місцевому рівні й водночас відіграє істотну роль в поповненні міського бюджету та поліпшенні соціально-економічної ситуації в місті, зокрема:

створюються нові робочі місця;

сплачуються податки, значна частина яких залишається в міському бюджеті;

утворюється конкурентне середовище, що в свою чергу призводить до розширення можливостей вибору для споживачів, підвищення якості товарів і послуг.

 Станом на 01.12.2013 року в місті Сокиряни зареєстровано 708 фізичних та 212 юридичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності.

Приватні підприємці займаються виробництвом товарів народного споживання, торгівельною діяльністю, будівництвом, ремонтом техніки і об’єктів, здійснюють медичну практику і надають інші види послуг. Суб’єктами підприємницької діяльності  створено 107 нових робочих місць.

Споживчий ринок продовольчих та непродовольчих товарів  представлений  двома ринками, 42 продовольчими, 89 непродовольчими магазинами, 26 змішаними. Аптечних закладів в місті – 4, АЗС – 3, підприємств громадського харчування – 25, побутові послуги населенню надаються 24 суб’єктами господарської діяльності.

            Слід зазначити, що міською владою підтримується будь-яка приватна ініціатива і будь-яка підприємницька діяльність, якщо вона здійснюється у правовому полі, з дотриманням податкової дисципліни і спрямована  на відкриття нових робочих місць та задоволення потреб громадян.

            Проблеми, які існують  в цьому напрямі:

низький рівень залучення інвестицій;

відсутність окремих видів побутових послуг: хімчистка, пральня, майстерні з ремонту годинників;

низькі темпи розвитку виробництва.

Реалізація повноважень в галузі будівництва. В місті, відповідно до  затвердженої містобудівної документації, програм соціально-економічного розвитку, проектів забудови окремих будівель і споруд, вирішуються питання будівництва об’єктів різного призначення.

Приватними підприємцями побудовано та продовжується будівництво об’єктів торгівлі і житла.

Сокирянською виправною колонією продовжено будівництво другої черги житлового будинку по вул. 28 червня, 6а.

В поточному році проводились ремонті роботи житлового фонду, зокрема з оздоблення фасадів багатоповерхових житлових будинків, ремонту покрівель, відмосток, тощо.

            За звітний період введено в експлуатацію 29 нових та реконструйованих індивідуальних житлових будинків.

            В 2013 році для продовження робіт з реконструкції очисних споруд з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено кошти в сумі 249.8 тис.грн., завдяки чому є можливість продовження виконання будівельно-монтажних робіт, придбання відповідного інвентаря і матеріалів.

 

            Освітня галузь в місті представлена відповідно мережею навчальних закладів для задоволення освітніх потреб територіальної громади. 

            Педагогічні колективи навчальних закладів  галузі освіти спрямовують свою діяльність на формування особистості, яка має міцні знання, широкий світогляд, вміє користуватися новітніми технологіями, несе в собі філософію здоров’я. Колективи навчальних закладів м. Сокиряни працювали в режимі наукового і творчого пошуку,  впроваджували у практику своєї роботи інноваційні технології організації навчально-виховного процесу.

На фінансуванні   міського бюджету – 2 дошкільних навчальних заклади. Дошкільним вихованням охоплено 445 дітей. Забезпечують навчально-виховний процес у дитсадках 90 працівників педагогічного і допоміжного персоналу. В ДНЗ працюють інструктори з фізичного виховання та психологи.

Міськвиконком співпрацював з колективами освітніх закладів з питання відвідування дітьми занять у них, захисту інтересів і додержання прав дітей, залучення їх до загальноміських виховних і спортивних заходів. З метою покращення матеріально-технічного забезпечення для ДНЗ міста придбано обладнання для харчоблоків, відремонтовано наявні та облаштовано нові вентиляційні системи, придбано меблі та інвентар для ДНЗ № 2.

Діти дошкільного та шкільного віку, які проживають у віддалених від центральної частини міста житлових масивах, користуються міським автобусом. Фінансування видатків на перевезення здійснюється з міського бюджету.

За звітний період належну увагу було приділено вирішенню проблем у молодіжному середовищі.

З метою формування  у молодих городян активної громадянської позиції, й підтримки молодіжних ініціатив, міськвиконком співпрацював із колективами шкіл та районного центру дитячої творчості дітей та юнацтва.

Домінуючим у стратегії міської ради щодо пропаганди здорового способу життя є розвиток  спорту. Юнаки і дівчата мають можливість відвідувати дитячо-юнацьку спортивну школу, де працюють секції з різних видів спорту. Рішенням міськвиконкому затверджено план спортивно-масових заходів на 2013 рік.

            Традиційними стали проведення міською радою турніру з баскетболу пам’яті вчителя Є.Бурчаківського (січень), Міжнародного турніру із боротьби дзюдо з участю команд України,  Росії, Румунії, Білорусії, Молдови, Угорщини (березень), участь в проведенні Міжнародного дня захисту дітей, підготовка спортивно-масових заходів до Дня міста, Дня незалежності України,  конкурс «Міні-міс Сокиряни» (липень), організація та проведення свята Юних маляриків, організація вернісажу юних художників (жовтень).

            На заходи з фізкультури і спорту в міському бюджеті щорічно плануються кошти.

            Існуючі проблеми у вирішенні цих питань:

не створено належних умов для змістовного дозвілля молоді;

є необхідність створення молодіжного центру дозвілля;

є потреба залучення молоді до активного суспільно-політичного і громадського життя.

Особливо актуальними є питання реалізації повноважень у сфері земельних відносин.  

За період з січня  по грудень 2013 року в галузі регулювання земельних відносин вживалися заходи щодо:

    – забезпечення раціонального і ефективного використання земель;

створення умов для сприяння розвитку сільськогосподарських підприємств, особистих селянських господарств;

здійснення контролю за виконанням агроформуваннями зобов’язань із виплати дивідендів за оренду земельних паїв;

проведення інвентаризації земельних ділянок, наданих для ведення особистого селянського господарства і городництва, їх оптимізації та використання за цільовим призначенням.

    Триває робота щодо оформлення договорів оренди на земельні ділянки..

 

      Реалізація міської політики у сфері поводження з відходами та покращення санітарного стану міста передбачає організацію заходів,  спрямованих на ефективне природокористування, дотримання вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, благоустрою міста. Відповідними рішеннями міськвиконкому  оголошено двомісячник санітарної очистки і благоустрою в  березні, квітні і жовтні  поточного року. Затверджено відповідні заходи, які доведено до відома керівників підприємств, установ і організацій, приватних підприємців.  Підчищено дерева і кущі, ліквідовано ряд стихійних сміттєзвалищ. Залучено трудові колективи підприємств, установ і організацій, громадськості міста до проведення місячників санітарної очистки та благоустрою міста.

Вивезення твердих побутових відходів із приватних будинковолодінь   здійснює пп Петрунік А.П.

 

Наявні проблеми в цьому напрямі:

внаслідок низької культури окремі громадяни створюють стихійні сміттєзвалища, в тому числі на уже прибраних територіях;

окремі громадяни відмовляються сплачувати по 8.0 грн.  за вивезення ТПВ з приватних будинковолодінь і викидають сміття в недозволених місцях;

є необхідність облаштування окремих місць загального користування тротуарною плиткою, зокрема територію біля пам’ятника В.Бірюкової.

   

Соціальна політика  є одним із найважливіших напрямів діяльності міської влади.

Триває робота з соціального захисту сокирянців, забезпечення передбачених чинним законодавством соціальних гарантій, надання матеріальної підтримки найбільш малозабезпеченим громадянам.

Протягом січня по грудень 2013 року матеріальну допомогу з міського бюджету отримали  55  громадян на загальну суму 9580 грн. Надається щомісячна матеріальна підтримка міській організації  ветеранів війни і праці.

В поточному році звільнено від оплати за відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів 55 багатодітних сімей.

Працівники апарату міськвиконкому взяли активну участь в акції «Милосердя». Зібрано кошти в сумі 1000 грн. для лікування малолітнього сина Гнатовської Вікторії Вікторівни.

Відповідно до чинного законодавства, міськвиконкомом вирішуються питання опіки і піклування, як здійснення в особливій формі державної турботи про неповнолітніх осіб, які потребують  допомоги щодо забезпечення гармонійного розвитку, створення умов для їх самовираження, самоутвердження, забезпечення прав та інтересів.

Відкритість дій міської влади забезпечується шляхом інформування населення через місцеві засоби масової інформації,  на веб-сторінках, на інформаційних стендах в приміщенні міської ради.

Як член регіонального відділення та правління Асоціації міст України протягом звітного періоду брав участь у засіданнях Правління, в доопрацюванні законопроектів, поданих Асоціацією до Верховної Ради України, в загальних зборах АМУ.

Шановні учасники зустрічі, в своїй роботі я  опирався на колектив апарату, міськвиконком, депутатів міської ради, громадськість міста. Усвідомлюю, що позитивні зрушення яких вдалося досягти в управлінні містом – це наші спільні здобутки, спільні у нас і орієнтири на майбутнє. Разом з тим є чимало  нерозв’язаних  проблем,  які належить вирішити.

Щиро дякую усім городянам за розуміння і підтримку, тим хто із завзяттям та оптимізмом бореться за доручену справу, хто вкладає частинку своєї душі та серця в розбудову рідного міста.

Переконаний, що  тісна співпраця виконавчого комітету, депутатського корпусу, керівників підприємств, установ і організацій, підприємців та громадськості міста сприятиме забезпеченню економічного та соціального розвитку міста, задоволенню потреб сокирянців.

             Міський голова   В.Равлик

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь