A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Сокирянська міська територіальна громада
Чернівецька область, Сокирянський район

Розподіл обов’язків між працівниками апарату міськвиконкому:

Міський голова –Равлик В.С.

·         представляє міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об»єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами України;

·         здійснює загальне керівництво діяльністю ради та її виконавчого комітету;

·          вирішує питання захисту прав та законних інтересів членів територіальної громади та юридичних осіб на території міста;

·         забезпечує дотримання встановленого порядку розгляду звернень громадян та юридичних осіб;

·         визначає пріоритетні напрямки діяльності ради та її виконкому;

·         забезпечує розробку,  підготовку та виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, міського бюджету;

·         організовує  оборонну роботу,  сприяє діяльності митних органів;

·         здійснює подання про нагородження державними нагородами, почесними грамотами та про присвоєння почесних звань України

·         організовує  виконання заходів щодо ремонту шляхів місцевого значення;

·         здійснює управління майном, що належить до комунальної власності  територіальної громади міста;

·         організовує роботу щодо розробки програм місцевого економічного розвитку

·          забезпечує виконання функцій щодо збереження персональних даних;

·         пропонує, призначає працівників апарату виконавчого комітету міської ради, та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Сокиряни;

·         веде особистий прийом громадян та забезпечує розгляд їх звернень.

Перший заступник міського голови – Гангал А.Є.

·         бере участь в розробці,  підготовці та виконанні програм соціально-економічного та культурного розвитку міста;

·         сприяє вирішенню питань житлово-комунального господарства, питань будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, питань з благоустрою та санітарно-екологічного стану міста;

·         забезпечує виконання функцій щодо збереження персональних даних;

·         надає допомогу спеціалістам з питань будівництва, архітектури, охорони природи та земельних відносин;

·         відповідає за розміщення зовнішньої реклами;

·         вирішує питання пов’язані з організацією та виконанням громадських робіт;

·         здійснює особистий прийом громадян  та забезпечує розгляд їх звернень;

·         виконує інші доручення міського голови;

·         вирішує питання пожежної безпеки та охорони праці;

очолює:

·         адмінкомісію;

·         евакуаційну комісію;

·         конкурсну комісію;

·         комісію з обстеження стану зелених насаджень;

Секретар міської ради (виконкому) –Гуменний О.О.

·         бере участь в розробці,  підготовці та виконанні програм соціально-економічного та культурного розвитку міста;

·         готує матеріали на розгляд виконкому, сесій ради та доводить їх рішення до виконавців і населення;

·         забезпечує виконання функцій щодо збереження персональних даних

·         здійснює  контроль за виконанням рішень та розпоряджень;

·         координує діяльність постійних комісій ради;

·         організовує та відповідає за вирішення  питань соціального захисту населення;

·         планує роботу ради та міськвиконкому;

·         надає допомогу депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

·         забезпечує явку депутатів міської ради на пленарні засідання ради, засідання постійних комісій та на відкриті зустрічі міського голови;

·         забезпечує явку членів виконкому на засідання виконавчого комітету та на проведення відкритих зустрічей міського голови;

·         контролює  стан діловодства, обліку, звітності , ведення документації та архівної справи;

·         оформляє та забезпечує схоронність документів ради та виконкому;

·         забезпечує організацію та проведення громадських слухань;

·         надає допомогу у створенні та реєстрації органів самоорганізації населення, сприяє їх роботі;

·         забезпечує роботу дільниці оповіщення та цивільної  оборони міста;

·         видає довідки;

·         забезпечує реалізацію  програми «Інформаційно- комунікативний прорив»;

·         організовує роботу громадських формувань;

·         здійснює контроль та надає допомогу спеціалісту  з питань діловодства та звернень громадян;

·         здійснює особистий прийом громадян  та забезпечує розгляд їх звернень;

·         виконує інші доручення міського голови.

очолює:

·         комісію по прийманню-передачі житлових будинків;

·         комісію з боротьби зі злочинністю.

 

Начальник відділу обліку та звітності – Штрейс С.М.

·         бере участь в розробці,  підготовці та виконанні програм соціально-економічного та культурного розвитку міста;

·         здійснює організацію та координацію  роботи відділу обліку та звітності;

·         вирішує питання бюджету та фінансів;

·         забезпечує виконання функцій щодо збереження персональних даних

·         забезпечує аналіз та контролює виконання міського бюджету;

·         відповідає за складання, розгляд, затвердження кошторисів установ, які фінансуються з міського бюджету;

·         веде бухгалтерський облік;

·         проводить технічне навчання з працівниками відділу обліку та звітності;

·         контролює оформлення та законність проведення  бухгалтерських операцій;

·         складає і здає фінансову, податкову і статистичну звітність;

·         виконує інші доручення міського голови;

Адвокат (питання юридичного забезпечення)- Телешман І.В.

·         вирішує питання юридичного забезпечення міської ради і міськвиконкому;

·         відповідає за вирішення питань законності і правопорядку, боротьби із злочинністю, охорони, прав, свобод і законних інтересів громадян;

·         здійснює юридичну експертизу проектів розпоряджень міського голови,  рішень та інших актів міської ради та її виконавчого комітету;

·         виконує інші доручення міського голови.

Спеціаліст з земельних питань – Вознюк Н. В.

·         здійснює контроль за використанням і охороною земель, дотриманням земельного законодавства на території ради;

·         здійснює облік міських земель по землекористувачах і угіддях ;

·         веде земельно-кадастрову документацію;

·         видає  довідки про наявність землі та здійснює розрахунки по отриманню доходів від особистого селянського господарства;

·         готує пропозиції щодо надання та вилучення земельних ділянок;

·         готує матеріали на реєстрацію суб’єктів права власності на землю,  реєстрацію права користування землею та договорів оренди землі та земельних часток (паїв);

·         готує матеріали для  видачі документів, що посвідчують право власності і право користування землею;

·         здійснює облік громадян, які отримали земельні ділянки у приватну власність;

·         здійснює облік громадян, які бажають отримати земельні ділянки під індивідуальне будівництво, городництво;

·         веде облік громадян, які бажають отримати земельні ділянки під індивідуальне будівництво, городництво;

·         забезпечує виконання функцій щодо збереження персональних даних

·         вирішує  інші питання земельних відносин та доручення міського голови.

 

Спеціаліст з питань будівництва  та житлових питань– Балахонова Г.І.

·         здійснює у встановленому порядку  архітектурно-будівельний контроль за розміщенням, будівництвом, реконструкцією об»єктів містобудування, за використанням і забудовою земель;

·         здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання, його гласність та здійснення контролю за веденням квартирного обліку в організаціях міста;

·         готує  і подає на розгляд ради містобудівні програми, генеральні плани забудови міста, іншу містобудівну документацію;

·         забезпечує виконання заходів щодо благоустрою міста, контролює його стан;

·         реєструє  майнові сертифікати та контролює їх  видачу;

·         здійснює  розрахунки щодо  використання будівельних матеріалів в підприємствах, організаціях комунальної власності;

·         організовує вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування;

·         забезпечує виконання функцій щодо збереження персональних даних;

·         вирішує інші питання будівництва та  доручення міського голови;

Спеціаліст з питань діловодства та звернень громадян – Вончул Г.С.

·         здійснює ведення діловодства;

·         організовує ведення особистого прийому міського голови та контролює додержання строків виконання всіх документів;

·         відповідає за кадрову роботу;

·         веде особові справи працівників апарату виконкому міської ради ;

·         вирішує питання обліку та забезпечення явки на призовну дільницю військовозобов*язаних;

·         друкує документи міської ради та її виконкому;

·         забезпечує виконання функцій щодо збереження персональних даних;

·          виконує інші доручення міського голови.

Спеціаліст з питань комунальної власності – Колодій М.Я.

·         проводить збір земельного податку з фізичних осіб;

·         нараховує  плату за оренду землі та комунального майна;

·         здійснює облік і контроль плати за землю;

·         здійснює облік і контроль сплати орендної плати та плати за   комунальне майно , що відчужується;

·         контролює виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету щодо виготовлення технічної документації на оренду земельних ділянок, укладанням тимчасових угод на землекористування та будівництво об’єктів містобудування.

·         забезпечує виконання функцій щодо збереження персональних даних;

·         виконує інші доручення міського голови та начальника відділу обліку та звітності;

 

 Спеціаліст відділу обліку та звітності – Борецька Н.П.

·         здійснює ведення бухгалтерського обліку;

·         відповідає за ведення обліку продуктів харчування в дитячих навчальних закладах міста;

·         веде нарахування  плати за відвідування дитячих навчальних закладів та нарахування плати за харчування працівникам;

·         забезпечує щомісячне складання аналізу норм споживання продуктів харчування у дитячих навчальних закладах;

·         на період відпустки начальника відділу обліку та звітності виконує його обов’язки;

·         забезпечує оформлення банківських документів та складає меморіальні ордери;

·         забезпечує виконання функцій щодо збереження персональних даних;

·         виконує інші доручення міського голови і начальника відділу обліку та звітності;

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь